Een storm aan verontwaardiging en onbegrip barstte los. Kunnen zorg en winstbejag samen gaan? Mogen grote bedrijven zo maar participeren in woonzorgcentra? Burger/patiënt centraal? Ja? Waar?

En toch staan elke dag duizenden zorgverstrekkers klaar om deze kwetsbare mensen te helpen: artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen,... Elke dag zijn er heel wat mensen binnen de welzijnssector, complementair aan de zorgverstrekkers bezig om diezelfde kwetsbare mensen te helpen. De kracht van de zorg, de kracht van de empathie voor zorg en welzijn maakt ons uniek en onderscheidt ons elke dag van een zorgfabriek.

Huisarts en huisapotheker maken samen werk van gegevensdeling

Als men aan een chronische aandoening lijdt, heeft men baat bij een persoonlijke begeleiding van zijn zorgtraject door zijn zorgteam. Uiteraard blijft de huisarts een belangrijke persoon in dit zorgtraject. De huisapotheker wil complementair aan deze veelzijdige zorgtaak, de persoonlijke begeleiding van het geneesmiddelengebruik mogelijk maken. Een huisapotheker engageert zich ertoe om het volledige overzicht over het geneesmiddelengebruik van zijn patiënt in kaart te brengen. Hoe?

Huisartsen en huisapothekers hebben veel minder koudwatervrees dan pakweg 7 jaar geleden om gegevens met elkaar te delen

De huisapotheker engageert zich om een juist medicatieschema te maken. De huisapotheker werkt samen met de (huis)arts en andere zorgverstekkers. Uit het Vitalink- rapport van september enkele sprekende cijfers: Het aantal apotheken dat Vitalink gebruikt verdubbelt voor de tweede maand op rij. Nu zijn er 1.543 apotheken op Vitalink aangesloten. In augustus waren dat er 772. Het aantal consultaties door apotheken stijgt van 30.000 tot 97.000. Het aantal schrijfoperaties gaat van 2.600 naar 8.300. Vooral het medicatieschema is populair. 48 % van de apotheken die Vitalink gebruiken consulteert vaccinatiegegevens. 92 % deelt het medicatieschema. Ook steeds meer huisartsen gebruiken Vitalink: op één maand kwamen er 542 bij. De huisartsen gebruiken in de eerste plaats sumehrs (4.837 gebruikers) en in mindere mate vaccinatiegegevens (3.622), medicatieschema's (2.327) en bevolkingsonderzoeken (640).

Droom wordt realiteit

Deze maand zijn er ook duidelijk meer burgers die hun gegevens consulteren dan de vorige maanden (1.302 tegenover 926 een maand eerder). 896 burgers consulteerden hun vaccinatiegegevens. 130 hun medicatieschema.

Het aantal personen met gegevens in Vitalink vertoont de zelfde stabiele opwaartse trend als de laatste maanden. Ondertussen zijn er gegevens van 6,3 miljoen mensen in Vitalink, bijna 47.000 meer als de maand ervoor.

Na de eerstelijnsconferentie van 2010 was het voor velen onder ons een verre droom om via één of andere kluis gegevens te kunnen en mogen delen. Vandaag is deze droom een stukje realiteit voor burger, patiënt en zorgverstrekker. Het getuigt van veel moed van elke betrokkene dat we in het Vitalink-rapport van september hoopvolle cijfers kunnen lezen.

Wat hebben we geleerd vandaag?

Huisartsen en huisapothekers leren elkaar veel beter kennen en hebben veel minder koudwatervrees dan pakweg 7 jaar geleden om gegevens met elkaar te delen. Burgers en patiënten hebben 15 jaar geleden gestreden voor patiëntenrechten en nemen nu actief het recht op om gegevens te laten delen en actief in te kijken. De Vlaamse overheid investeert in de (re)organisatie van de eerste lijn met een strak programma management , transitiecoaches en duidelijke doelstellingen en tijdslijnen. De volgende ambitieuze plannen dienen zich aan. We gaan er samen verder voor, elke dag opnieuw, met veel respect voor de burger, met veel empathie voor elkaar.

Een storm aan verontwaardiging en onbegrip barstte los. Kunnen zorg en winstbejag samen gaan? Mogen grote bedrijven zo maar participeren in woonzorgcentra? Burger/patiënt centraal? Ja? Waar? En toch staan elke dag duizenden zorgverstrekkers klaar om deze kwetsbare mensen te helpen: artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen,... Elke dag zijn er heel wat mensen binnen de welzijnssector, complementair aan de zorgverstrekkers bezig om diezelfde kwetsbare mensen te helpen. De kracht van de zorg, de kracht van de empathie voor zorg en welzijn maakt ons uniek en onderscheidt ons elke dag van een zorgfabriek. Huisarts en huisapotheker maken samen werk van gegevensdelingAls men aan een chronische aandoening lijdt, heeft men baat bij een persoonlijke begeleiding van zijn zorgtraject door zijn zorgteam. Uiteraard blijft de huisarts een belangrijke persoon in dit zorgtraject. De huisapotheker wil complementair aan deze veelzijdige zorgtaak, de persoonlijke begeleiding van het geneesmiddelengebruik mogelijk maken. Een huisapotheker engageert zich ertoe om het volledige overzicht over het geneesmiddelengebruik van zijn patiënt in kaart te brengen. Hoe? De huisapotheker engageert zich om een juist medicatieschema te maken. De huisapotheker werkt samen met de (huis)arts en andere zorgverstekkers. Uit het Vitalink- rapport van september enkele sprekende cijfers: Het aantal apotheken dat Vitalink gebruikt verdubbelt voor de tweede maand op rij. Nu zijn er 1.543 apotheken op Vitalink aangesloten. In augustus waren dat er 772. Het aantal consultaties door apotheken stijgt van 30.000 tot 97.000. Het aantal schrijfoperaties gaat van 2.600 naar 8.300. Vooral het medicatieschema is populair. 48 % van de apotheken die Vitalink gebruiken consulteert vaccinatiegegevens. 92 % deelt het medicatieschema. Ook steeds meer huisartsen gebruiken Vitalink: op één maand kwamen er 542 bij. De huisartsen gebruiken in de eerste plaats sumehrs (4.837 gebruikers) en in mindere mate vaccinatiegegevens (3.622), medicatieschema's (2.327) en bevolkingsonderzoeken (640). Droom wordt realiteitDeze maand zijn er ook duidelijk meer burgers die hun gegevens consulteren dan de vorige maanden (1.302 tegenover 926 een maand eerder). 896 burgers consulteerden hun vaccinatiegegevens. 130 hun medicatieschema. Het aantal personen met gegevens in Vitalink vertoont de zelfde stabiele opwaartse trend als de laatste maanden. Ondertussen zijn er gegevens van 6,3 miljoen mensen in Vitalink, bijna 47.000 meer als de maand ervoor.Na de eerstelijnsconferentie van 2010 was het voor velen onder ons een verre droom om via één of andere kluis gegevens te kunnen en mogen delen. Vandaag is deze droom een stukje realiteit voor burger, patiënt en zorgverstrekker. Het getuigt van veel moed van elke betrokkene dat we in het Vitalink-rapport van september hoopvolle cijfers kunnen lezen.Wat hebben we geleerd vandaag?Huisartsen en huisapothekers leren elkaar veel beter kennen en hebben veel minder koudwatervrees dan pakweg 7 jaar geleden om gegevens met elkaar te delen. Burgers en patiënten hebben 15 jaar geleden gestreden voor patiëntenrechten en nemen nu actief het recht op om gegevens te laten delen en actief in te kijken. De Vlaamse overheid investeert in de (re)organisatie van de eerste lijn met een strak programma management , transitiecoaches en duidelijke doelstellingen en tijdslijnen. De volgende ambitieuze plannen dienen zich aan. We gaan er samen verder voor, elke dag opnieuw, met veel respect voor de burger, met veel empathie voor elkaar.