...

Het was zonder enige twijfel 'breaking news' toen Artsenkrant dinsdag uitpakte met het nieuws dat zowat alle huisartsenprestaties in 2010 in vrije val gingen. Huisartsen leverden 6,2% minder bezoeken en 4% minder raadplegingen. Vooral dat laatste is opmerkelijk want tot vorig jaar werd het verlies aan bezoeken nog deels gecompenseerd door meer raadplegingen. TrendbreukIn 2010 noteerde het Riziv bijna 2 miljoen verstrekkingen minder op rekening van huisartsen. Ze schoten er 1,8% van hun budget bij in. En dat kan tellen. Zeggen dat die daling gecompenseerd wordt door een stijging bij de specialisten is echter wat kort door de bocht, zo leert een nadere analyse van het gestandaardiseerd verslag 2010 van het Riziv. Ook de specialisten hadden in 2010 minder werk dan het jaar voordien, zij het dat de daling erg miniem is.Allen samen factureerden de Belgische artsen-specialisten vorig jaar 26,73 miljoen verstrekkingen aan het Riziv. Dat is zonder de ruim 2 miljoen patitencontacten op de spoeddiensten gerekend (zie blz. 2). Het gros van die verstrekkingen zijn consultaties: 25,21 miljoen om precies te zijn, een aantal dat op hetzelfde niveau ligt als in 2009. "Bovenop de opmerkelijke trendbreuk bij het aantal raadplegingen van huisartsen, stellen we dus ook een minder uitgesproken trendbreuk vast bij de raadplegingen door specialisten", staat er niet toevallig in het verslag. GefragmenteerdDe hoofdstukken over specialisten laten zich moeilijk samenvatten. De lezer die zich door de stapels papier worstelt, krijgt gefragmenteerde cijfers voor ogen. Soms correleren die met elkaar maar vaak is het gissen naar oorzaken of verbanden. Toch een paar cijfers. Specialisten inwendige geneeskunde leverden 22% minder prestaties (11% minder uitgaven), een daling die vooral toe te schrijven is een uitholling van het specialisme door afsplitsing en erkenning van nieuwe disciplines. Een herwaardering van neurologen en kinderneurologen vertaalde zich dan weer in 28% meer prestaties en 39% meer uitgaven. Cardiologen attesteerden 2% minder raadplegingen maar stegen wel 3,3% in uitgaven. Ook kinderartsen presteerden minder (-2,5% prestaties) maar merkten dat evenmin in hun portemonnee. Een vergelijkbare trend bij dermatologen: 0,2% minder prestaties genereerden 1,3% meer uitgaven. Ook oncologen, hematologen en endocrinologen gingen erop vooruit.De uitgaven voor technische verstrekkingen zijn gedaald met 7,7%, het aantal technische prestaties ging met bijna 16% achteruit.