...

Deze maatregel past in het kader van de zeer moeilijke maar noodzakelijke strijd tegen de toename van obesitas in de Verenigde Staten. We kunnen ons indenken hoezeer de fabrikanten van deze frisdranken tegen deze maatregel gekant zijn en hoe ze zwaar gelobbyd hebben om hem te saboteren. In deze context heeft een rechter van het New Yorkse opperste gerechtshof bevolen dat de gezondheidscommissie van de stad geen bevoegdheid had om deze maatregel te nemen. We blijven dit van nabij volgen.