...

Woensdagavond 27 april kunnen alle belangstellende professionals uit de zorg- en welzijnsector terecht in de gebouwen van KAVA om kennis te maken met de proefprojecten chronische zorg die op stapel staan. De organisatoren vragen de consortia in wording minstens twee mensen die met het project bezig zijn te sturen. Elk project kan er zichzelf voorstellen, aan de hand van een simpel sjabloon.De bedoeling is meer overleg tussen de projecten tot stand te brengen. Mensen die met een project bezig zijn, kunnen zien hoe men het in een andere regio aanpakt, welke thema's daar naar voren worden gebracht, welke partners men erbij betrekt, hoe ze de doelgroep benaderen,...Op de avond zullen ook enkele 'deskundigen' aanwezig zijn die 'lastige' vragen kunnen stellen en praktische raad kunnen aan de hand doen. De avond begint om 19.30 (onhaal, broodjes) - de postermarkt om 20 u. Tussen 22 u en 33.30 u worden dan praktische conclusies geformuleerd die u mee naar huis kunt nemen.Plaats van gebeuren is het KAVA-gebouw in de Lange Leemstraat 187 te Antwerpen - het adres waar ook DM zelf gevestigd is.Meer informatie en inschrijven op de website van Domus Medica.