...

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de University of California in Neurology.Ze volgden 1.352 deelnemers zonder dementie op uit de prospectieve Framingham Offspring Cohort Study. Hun hersenomvang werd gemeten en ze ondergingen uitgebreide mentale tests.Blijkt dat mensen op middelbare leeftijd met overgewicht beduidend slechter scoorden op die mentale tests. Hun brein krimpt sterker dan bij gezonde leeftijdsgenoten. Dat geldt ook voor mensen met diabetes en voor rokers.Deelnemers met hypertensie kregen vaker met hersenlaesies te maken, die kunnen leiden tot alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Volgens hoofdonderzoeker Charles DeCarli moeten artsen hun patiten aanmoedigen om hun leefstijl aan te passen zolang het nog kan. De helft van de gevallen van dementie kan immers worden voorkomen door meer beweging, gezond eten en stoppen met roken.