...

De crisis toont welke cruciale rol de eerste lijn speelt in onze samenleving. Huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en zorgkundigen, psychologen en maatschappelijk werkers werken extra hard om de burgers de nodige hulp en zorg te bieden.Deze professionals gaan bijzonder flexibel om met de moeilijke werkomstandigheden, maar ze uitten nu toch vaak ook zelf gevoelens van vermoeidheid, stress en angst. De KBS, die het Fonds Dr. Daniël De Coninck beheert, lanceert daarom een oproep om de stress bij de eerstelijnswerkers te voorkomen en te verlichten, om hun mentaal welzijn te verhogen. Voor het aanpakken van chronische stress is een structurele aanpak vereist, maar toch kunnen kortetermijninterventies een verschil maken.De KBS zal daarom projecten ondersteunen die al op korte termijn gunstige effecten teweegbrengen. Mogelijke voorbeelden zijn:Deze oproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties in Vlaanderen en Brussel, die actief zijn in zorg en welzijn: huisartsenkringen, federaties, hulp- en/of thuiszorgorganisaties, OCMW's, jeugdondersteunende diensten, enzovoort. Per project kan het KBS uit het Fonds maximaal € 25.000 toekennen. Het bedrag is afhankelijk van de doelgroep, de dekking en de potentiële impact van het project.Projecten moeten online worden ingediend tegen uiterlijk 1 maart 2022 via volgende link: https://www.kbs-frb.be/nl/ruggensteun-voor-zorg-en-welzijnswerkers-de-eerste-lijnHet Fonds Dr. Daniël De Coninck draagt al enkele jaren bij in het versterken van een menselijke, toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg. Sinds de oprichting hebben al 505 projecten steun gekregen, voor een totaal bedrag van meer dan 14 miljoen euro.