Wenst u meer info? LIGB (Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid) doet hier voortreffelijk onderzoek naar.

Maar even terug naar het medisch incident. 'To err is human'[1]: het kan dus iedereen overkomen, zelfs de beste dokter. De vraag is dan ook niet 'wanneer' maar 'hoe' gaan we ermee om? Door te zwijgen? Door de patiënt er zelf achter te laten komen, met alle menselijke trauma's van dien?

Of... door open het gesprek aan te gaan. In het merendeel van de situaties zou dit de voorkeur genieten van een arts: namelijk open het gesprek aangaan met zijn patiënt en de schade zo goed mogelijk proberen te herstellen als dit mogelijk is.

Maar vaak is er angst, angst om het gesprek aan te gaan en onmacht omdat het gesprek sterk wordt afgeraden door een directie, hoofdarts of verzekeringsmaatschappij.

Vaak is er angst om het gesprek aan te gaan, en onmacht omdat het gesprek sterk wordt afgeraden

Toch blijkt uit een studiedag die het LIGB op 1 maart 2018 organiseerde dat dit juridisch geen probleem hoeft te zijn. Met andere woorden: praten over het incident mag zolang er geen fout wordt erkend. Op zich klaar en toch verwarrend tegelijk want hoe ga je dan in godsnaam het gesprek aan?

Het VPP en LIGB willen artsen, zorgpersoneel en ziekenhuisdirecties een antwoord bieden over hoe je een incident oppakt en aanpakt, zowel op juridisch als op praktisch vlak. Naast de zorgactoren is ook Assuralia een niet te ontbreken partner in dit verhaal als we de noden van patiënten in de meest eenzame en hachelijkste positie willen aanpakken.

Samen met artsen uit de vereniging van hoofdartsen, de Orde, ziekenhuiskoepel Zorgnet - Icuro en Assuralia willen we samen met LIGB en VPP een traject afleggen om samen alle obstakels te tackelen. Als dat geen goed voornemen voor 2019 is!

[1]Titel van een boek dat verscheen in het jaar 2000: To Err Is Human: Building a Safer Health System, Kohn L, Corrigan J, Donaldson M. Washington, DC: Institute of Medicine.

Wenst u meer info? LIGB (Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid) doet hier voortreffelijk onderzoek naar.Maar even terug naar het medisch incident. 'To err is human'[1]: het kan dus iedereen overkomen, zelfs de beste dokter. De vraag is dan ook niet 'wanneer' maar 'hoe' gaan we ermee om? Door te zwijgen? Door de patiënt er zelf achter te laten komen, met alle menselijke trauma's van dien?Of... door open het gesprek aan te gaan. In het merendeel van de situaties zou dit de voorkeur genieten van een arts: namelijk open het gesprek aangaan met zijn patiënt en de schade zo goed mogelijk proberen te herstellen als dit mogelijk is. Maar vaak is er angst, angst om het gesprek aan te gaan en onmacht omdat het gesprek sterk wordt afgeraden door een directie, hoofdarts of verzekeringsmaatschappij.Toch blijkt uit een studiedag die het LIGB op 1 maart 2018 organiseerde dat dit juridisch geen probleem hoeft te zijn. Met andere woorden: praten over het incident mag zolang er geen fout wordt erkend. Op zich klaar en toch verwarrend tegelijk want hoe ga je dan in godsnaam het gesprek aan? Het VPP en LIGB willen artsen, zorgpersoneel en ziekenhuisdirecties een antwoord bieden over hoe je een incident oppakt en aanpakt, zowel op juridisch als op praktisch vlak. Naast de zorgactoren is ook Assuralia een niet te ontbreken partner in dit verhaal als we de noden van patiënten in de meest eenzame en hachelijkste positie willen aanpakken. Samen met artsen uit de vereniging van hoofdartsen, de Orde, ziekenhuiskoepel Zorgnet - Icuro en Assuralia willen we samen met LIGB en VPP een traject afleggen om samen alle obstakels te tackelen. Als dat geen goed voornemen voor 2019 is![1]Titel van een boek dat verscheen in het jaar 2000: To Err Is Human: Building a Safer Health System, Kohn L, Corrigan J, Donaldson M. Washington, DC: Institute of Medicine.