Alles over VPP

Eerder deze week lanceerden Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en Familieplatform de website mentaalmaatje.be. Het VPP roept artsen op om hun patiënten een mentaalmaatje voor te schrijven.

Het Vlaams Patiëntenplatform, dat meer dan 115 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, krijgt dit jaar 1,3 miljoen euro van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Het bedrag moet helpen de toekomstvisie van het VPP te realiseren. Dat laat de minister weten in een persbericht.

De reactie kwam er snel: op de dag dat de cijfers van de KCE-studie over borstklinieken in de pers verschenen, liet minister Vandenbroucke al weten dat niet-erkende borstklinieken voortaan naar terugbetaling zouden mogen fluiten.

Het is de week van de patiënt, van 17 tot 21 oktober. De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik om campagne te voeren voor het - elektronisch - delen van gezondheidsgegevens.

Afgelopen week vierde het Observatorium voor de chronische ziekten van het Riziv, een partnerschap van patiëntenverenigingen VPP en LUSS, de ziekenfondsen en in directe samenwerking met het Riziv, zijn tienjarig bestaan. Het wil de stem van de chronisch zieke patiënt versterken om beleidsmakers oplossingen aan te reiken.

Spoedartsen vertellen aan huisartsen hoe belangrijk een volledig en up-to-date Sumehr voor hen is. De Gentse huisartsenkring exporteert een lokale campagne naar heel Vlaanderen.

"Door Corona raakten mensen vertrouwd met medische e-platformen. Maar dat ze nog altijd zeven keer moeten doorklikken, krijg je niet uitgelegd. Maak de patiënt toch gewoon eigenaar van zijn eigen gegevens, met een flexibele toegangsmatrix. En we willen ook schrijfrecht."

Welke informatie rond een patiëntveiligheidsincident kan u delen met de patiënt en familie? Mag u zich verontschuldigen? Hoe past u open disclosure toe? Wie betrekt u hierbij? Wat zijn de principes van open disclosure en hoe verloopt een open disclosure-proces?

DATASCIENCEDomus Medica breekt een lans voor het ethisch verantwoord verzamelen, beheren en analyseren van gezondheidsdata. Alleen door burgers en patiënten aan het stuur te zetten, kunnen we innovatie en privacy met elkaar verzoenen, stelt de artsenvereniging. Samen met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Zorgnet-Icuro en de Koning Boudewijnstichting (KBS) beraadt Domus Medica zich over een platform om het beheer van data in goede banen te leiden.

Volgens een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform ondervinden vier op de tien chronisch zorgbehoevenden matige tot ernstige gezondheidsproblemen omdat zorg voor niet-covid-19-patiënten werd uitgesteld. Nu de zorgverlening weer is opgestart, beklemtoont het VPP het grote belang van duidelijke informatie.

De afgelopen weken uitten zowel de zorgsector als patiëntenverenigingen hun bezorgdheid met betrekking tot het uitstellen van (noodzakelijke) zorg omwille van de coronacrisis. Niet onterecht, zo blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Het LIGB (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid) en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werken aan een handleiding voor open communicatie over patiëntveiligheidsincidenten. Deze moet zorginstellingen een houvast geven bij het voeren van 'open disclosure'-gesprekken met de patiënt en zijn naasten.

Het LIGB (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid) en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werken aan een handleiding voor open communicatie over patiëntveiligheidsincidenten. Deze moet zorginstellingen een houvast geven bij het voeren van 'open disclosure'-gesprekken met de patiënt en zijn naasten.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info