De NRKP evalueert het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen door zorgverleners op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk.

De eerste nieuwe indicator moet vermijden dat er onterecht honorariumsupplementen worden aangerekend voor ambulante NMR-onderzoeken die 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag worden uitgevoerd, maar die niet-urgent zijn. Deze indicator stelt, bij ambulatoire zorg, een maximale factureringsdrempel in van vijf dringende NMR's per 1.000 uitgevoerde MRI's per kalenderjaar. Dit zijn NMR-scans die worden vastgelegd door nomenclatuurcodes 599572 en 599594.

De andere indicator betreft een minimuminterval van drie maanden tussen de eerste raadpleging met een bariatrisch chirurg en de eigenlijke bariatrische ingreep. Deze drie maanden gaan in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van dit eerste consult.

Deze indicatoren zijn niet absoluut. Gemotiveerde uitzonderingen blijven mogelijk. In die zin is een indicator een verantwoordingsdrempel. Concreet zullen er geen gevolgen zijn voor de patiënten bij wie de ingreep of de verstrekking verantwoord is, geeft het Riziv nog mee.

De NRKP evalueert het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen door zorgverleners op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk.De eerste nieuwe indicator moet vermijden dat er onterecht honorariumsupplementen worden aangerekend voor ambulante NMR-onderzoeken die 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag worden uitgevoerd, maar die niet-urgent zijn. Deze indicator stelt, bij ambulatoire zorg, een maximale factureringsdrempel in van vijf dringende NMR's per 1.000 uitgevoerde MRI's per kalenderjaar. Dit zijn NMR-scans die worden vastgelegd door nomenclatuurcodes 599572 en 599594.De andere indicator betreft een minimuminterval van drie maanden tussen de eerste raadpleging met een bariatrisch chirurg en de eigenlijke bariatrische ingreep. Deze drie maanden gaan in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van dit eerste consult.Deze indicatoren zijn niet absoluut. Gemotiveerde uitzonderingen blijven mogelijk. In die zin is een indicator een verantwoordingsdrempel. Concreet zullen er geen gevolgen zijn voor de patiënten bij wie de ingreep of de verstrekking verantwoord is, geeft het Riziv nog mee.