...

In de grootste uitgavenpost, die van de artsenhonoraria zou er dit jaar geen overschrijding komen, behalve wellicht voor de medische beeldvorming. Maar in het tweede grootste deelbudget is het prijs: in 2018 lopen de uitgaven voor geneesmiddelen op tot 4,45 miljard euro - dat is 318 miljoen euro meer dan begroot. In 2019 zouden deze uitgaven nog stijgen tot 4,67 miljard - nog circa 220 miljoen meer.Blijkbaar is de opbrengst van een aantal maatregelen overschat. Prijsdalingen die minder opbrengen dan verwacht, maatregelen die met vertraging ingang vonden,... samen zijn ze in 2018 goed voor 130 miljoen euro extra uitgaven. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block wijtte in het Parlement de meeruitgaven vooral aan innoverende kankerbehandelingen. Al 4.500 oncologische patiënten kregen nieuwe immunotherapeutische therapieën. Dat aantal zal nog sterk aangroeien: tot 22.000 patiënten in de komende vijf jaar, voorspelt ze.De oppositie nam De Block onder vuur omdat ze te toegeeflijk zou zijn tegenover de farmaceutische industrie. De Block wees erop dat de farmaceutische industrie de voorbije drie jaar al voor 2,4 miljard euro overschrijdingen terugbetaalde: de claw back, de omzetbelastingen en het Toekomstpact zijn wel degelijk effectief, stelt de Open VLD-minister.De Block kondigt ook aan dat ze in de nieuwe kankerbehandelingen niet wil snoeien. "Ik ben een koppig mens, als het dat betreft. Ik zal dat dus niet doen." Maar of de minister op veel begrip van de andere regeringspartijen zal mogen rekenen, is de vraag. De verschillende regeringspartijen vragen tezamen voor 400 miljoen nieuwe uitgaven in 2019, zo lazen we een week geleden in de kranten. Open VLD vraagt maar twee miljoen euro extra. De andere regeringspartners gaven al meteen aan dat ze een tekort in het gezondheidsbudget mee in de weegschaal zullen gooien.In september maakt het Riziv een nieuwe 'technische raming'. In augustus wordt het duidelijk of de spilindex, zoals verwacht, wordt overschreden. In de begroting 2018 zit er overigens een 'structurele blokkering' van circa 140 miljoen als buffer. Maar het is de politiek die over die buffer beslist, zoals Bvas-voorzitter Marc Moens ons vertelt.