...

Bij de officiële voorstelling noemde premier van het Verenigd Koninkrijk Rishi Sunak het 151 pagina's tellende 'NHS long term workforce plan' "de meest ambitieuze transformatie op vlak van personeelsbeleid in de geschiedenis van de NHS".Het plan beslaat 15 jaar en wil tegen 2037 300.000 extra artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers opleiden en aantrekken. Vergeleken met andere OESO-landen zit het VK ver onder het gemiddelde wat het aantal verpleegkundigen en dokters betreft voor de bevolkingsgrootte.Er worden aanzienlijk meer opleidings- en stageplaatsen gecreëerd voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en artsen. Zo wordt het aantal opleidingsplaatsen voor artsen verdubbeld tegen 2031. Vijfjarige medische opleidingen worden mogelijk met een jaar verkort. Aan tandartsen zal gevraagd worden of zij zich een bepaalde periode na afstuderen willen verbinden aan de NHS.Door meer personeel op te leiden wil de regering de NHS minder afhankelijk maken van buitenlandse werkkrachten. Bijna een kwart van de werving voor personeel gebeurt in het buitenland, zo meldt The Guardian. Naast opleiding wil Sunak ook inzetten op retentie. Het doel is om de komende 15 jaar 130.000 meer personeelsleden in de NHS te houden door pensioenhervormingen, waardoor het makkelijker wordt om gedeeltelijk met pensioen te gaan of als gepensioneerde arts weer aan het werk te gaan. Het plan vernoemt ook cultuurveranderingen, leiderschap en welzijnsacties om de bezorgdheid van het personeel over overwerk en pesten weg te nemen.Om de toename van zorgpersoneel te bekostigen, zal de NHS de komende vijf jaar £2,4 miljard extra financiering ontvangen. Tegelijkertijd wordt er vanuit gegaan dat het plan besparingen oplevert, bijvoorbeeld door minder uit te geven aan uitzendkrachten.In het plan wordt geen gewag gemaakt van verloning, nochtans een belangrijk punt in vele zo niet de meeste stakingen van NHS-personeel het afgelopen voorjaar. Volgens Sunak zou "iedereen graag meer betaald willen worden... maar ik denk dat iedereen ook de economische context waarin we ons bevinden erkent". Daar heeft de British Medical Association, die artsen en geneeskundestudenten in het VK vertegenwoordigt, geen oren naar. In een persbericht zei de vereniging dat het "allemaal goed en wel [is] om nieuwe artsen op te leiden, maar het is zinloos als ze niet aan het werk blijven. Investeren in medische opleidingsplaatsen en tegelijkertijd weigeren om de jarenlange loonvermindering voor artsen terug te draaien en het loonsysteem te herzien, is volkomen onlogisch en oneconomisch." Nog volgens de BMA zullen artsen vertrekken naar beter betaalde jobs in het buitenland en zal de NHS de "voordelen van een grotere aanwerving niet zien".