...

- Als huisarts en vertrouwenspersoon kennen we maar al te goed onze patiënten in (soms tijdelijke) financiële nood. In het verleden pasten wij hier reeds 'spontaan' de derdebetalersregeling toe, dit als onderdeel van onze gewaardeerde arts-patiëntrelatie.- Betalen heeft een duidelijke betekenis. Het is een waardering voor ons werk en soms inderdaad ook letterlijk het 'afremmen' van overconsumptie van het medisch aanbod.- Wie garandeert ons wanneer we worden uitbetaald? De macht van de ziekenfondsen? We wensen geen volgende groep artsen te worden die moeten 'bedelen' om uitbetaald te worden. Hierbij verwijzen we o.a. naar onze collega's de gevangenisartsen.- Het brengt een nieuwe administratieve overbelasting met zich mee. Wat nieuwe, jonge huisartsen zal afschrikken (en we hebben al een nijpend tekort...). Wie zal trouwens het administratieve meerwerk vergoeden?Deze brief, uit naam van onze kring, kwam er naar aanleiding van een gedeeld ongenoegen tijdens laatste algemene vergadering over de invoer van een 'verplichte' derdebetalersregeling. De aanwezige leden staan unaniem achter dit schrijven.Indien deze maatregel niet wordt ingetrokken, zullen we overgaan tot actie.