Voor minister De Block is dit een belangrijke werf. Teamwerk en interdisciplinariteit zijn nu bijvoorbeeld aan de orde van de dag. Dat staat haaks op het top down-georganiseerde KB 78. Voorts steken oude en nieuwe gezondheidsberoepen hun neus aan het venster. Ze willen een deel van de koek. In het officiële jargon heet het dat de patiënt centraal staat. In diens belang worden domeinen en bevoegdheden opnieuw gedefinieerd.

Niemand is blind voor deze - al dan niet terechte - verzuchtingen en voor de gewijzigde omstandigheden. Vraag is wel of het ambitieuze liberale kabinet De Block niet te veel hooi op de vork neemt. Heel veel is immers nog onduidelijk. Zo moeten nog minstens tien gezondheidsberoepen geregeld worden. En men wil 'care' (grotendeels gemeenschapsmaterie) en 'cure' (federale bevoegdheid) duidelijk aflijnen. Kan dat wel? Gaat het niet eerder om een continuüm van zorg? Wat bijkomend, tijdrovend overleg met de gemeenschappen impliceert. Of nog. Wat met vaccinaties? Apothekers willen dit naar zich toetrekken. Maar is dit niet eerder een verpleegkundige handeling in de huisartsenpraktijk?

Neemt het ambitieuze kabinet De Block niet te veel hooi op de vork? Heel veel is nog onduidelijk

Vragen genoeg en de klok tikt. 'Maggiewerktvoort' is op twitter de hashtag van de liberale kabinetsleden. Ze geven daarmee aan dat zij onverdroten en in stilte hervormen en niet zoals anderen om de haverklap goedkope ideetjes lanceren. Maar het kabinet heeft geen vat op veel tijdrovend, wettelijk verplicht, overleg. In de wandelgangen heet het dat er twee jaar verstrijkt alvorens een doodgewoon voorstel in het Verzekeringscomité kracht van wet heeft. Voor een doorsnee wetje... De hervorming van KB 78 is een megaproject.

Gunnen haar politieke concurrenten populaire Maggie het succes? De prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld maar stilaan valt toch te vrezen dat de mooie droom een nachtmerrie wordt.

Voor minister De Block is dit een belangrijke werf. Teamwerk en interdisciplinariteit zijn nu bijvoorbeeld aan de orde van de dag. Dat staat haaks op het top down-georganiseerde KB 78. Voorts steken oude en nieuwe gezondheidsberoepen hun neus aan het venster. Ze willen een deel van de koek. In het officiële jargon heet het dat de patiënt centraal staat. In diens belang worden domeinen en bevoegdheden opnieuw gedefinieerd. Niemand is blind voor deze - al dan niet terechte - verzuchtingen en voor de gewijzigde omstandigheden. Vraag is wel of het ambitieuze liberale kabinet De Block niet te veel hooi op de vork neemt. Heel veel is immers nog onduidelijk. Zo moeten nog minstens tien gezondheidsberoepen geregeld worden. En men wil 'care' (grotendeels gemeenschapsmaterie) en 'cure' (federale bevoegdheid) duidelijk aflijnen. Kan dat wel? Gaat het niet eerder om een continuüm van zorg? Wat bijkomend, tijdrovend overleg met de gemeenschappen impliceert. Of nog. Wat met vaccinaties? Apothekers willen dit naar zich toetrekken. Maar is dit niet eerder een verpleegkundige handeling in de huisartsenpraktijk?Vragen genoeg en de klok tikt. 'Maggiewerktvoort' is op twitter de hashtag van de liberale kabinetsleden. Ze geven daarmee aan dat zij onverdroten en in stilte hervormen en niet zoals anderen om de haverklap goedkope ideetjes lanceren. Maar het kabinet heeft geen vat op veel tijdrovend, wettelijk verplicht, overleg. In de wandelgangen heet het dat er twee jaar verstrijkt alvorens een doodgewoon voorstel in het Verzekeringscomité kracht van wet heeft. Voor een doorsnee wetje... De hervorming van KB 78 is een megaproject. Gunnen haar politieke concurrenten populaire Maggie het succes? De prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld maar stilaan valt toch te vrezen dat de mooie droom een nachtmerrie wordt.