Alles over Verzekeringscomité

Maandag keurde de Algemene Raad de begroting van het Riziv goed. Dat gebeurde nadat de regering al akkoord was gegaan met de grote krijtlijnen: volledige toekenning van de gezondheidsindex van 8,14% en een groeinorm van 2,5%.

Het regeerakkoord bepaalde dat de gezondheidszorg naast de volle index een groeinorm van 2,5% krijgt. In het akkoord dat de regeringsonderhandelaars begin deze week bereikte, blijft die voor 2023 behouden. (In 2024 gaat er een stukje af.) Dat wil zeggen dat de gezondheidszorgbegroting, zoals het Verzekeringscomité van het Riziv die voor ogen had, in principe kan passeren.

Een aangepast governancemodel met behoud van eigenheid van de akkoorden- en overeenkomstencommissie, een aangepast indexeringsmechanisme, het tegengaan van de 'spiraal van deconventionering'. Dat zijn enkele voorstellen die het Verzekeringscomité in haar begrotingsnota formuleert.

Als enige artsensyndicaat stemde AADM maandag 3 oktober in het Verzekeringscomité vóór het voorstel tot de gezondheidszorgbegroting van 2023. Het zegt dat het daarmee een toegankelijke gezondheidszorg vooropstelt.

Er komt een budget om kinderartsen te betrekken bij de behandeling van kinderen en jongeren met eetstoornissen in de psychiatrische afdeling. Maar een voorstel om die kinderarts ook te vergoeden voor deelname aan het multidisciplinair overleg is niet behouden.

Met een voorstel om de somatische zorg voor patiënten die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis aan het transversale project voor psychiatrie te koppelen, viste ASGB/Kartel achter het net. Maar volgens professor Frieda Matthys is er wel bereidheid om dat thema in 2023 op te nemen.

Het gebeurt dat u als arts een bewijsstuk aan uw patiënt moet afleveren voor prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt. Dat was al het geval voor combinaties van vergoedbare en niet-vergoedbare prestaties. Sinds 9 juni is het ook verplicht als u uitsluitend niet-terugbetaalde prestaties attesteert.

Bvas schrijft een brief naar minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om te protesteren tegen de gang van zaken bij de terugbetaling van de covidvaccinatie.

Het Riziv publiceerde de regeling voor covidvaccinatie door individuele zorgverleners al op zijn website - zonder dat het eerst het resultaat van de schriftelijke stemronde daarover door het Verzekeringscomité bekendmaakte. "Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen", stelt Kartel/ASGB.

Hier wordt geen patiënt beter van, luidt de kritiek van de Bvas op de beslissing om de projecten geïntegreerde zorg te verlengen. Waar blijft toch die evaluatie?

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde afgelopen maandag de tekst van het KB goed dat 'tijdelijke' nieuwe nomenclatuurnummers invoert voor het telefonische consult en het videoconsult.

Momenteel kan de huisarts voor het GMD van patiënten tussen 45 en 75 jaar met een chronische aandoening een verhoogd tarief van 55 euro aanrekenen. Afgelopen maandag breidde het Verzekeringscomité die leeftijdsgroep retroactief uit tot de 30- tot 85-jarigen.

De gezondheidsbegroting van het Riziv krijgt voor 2022 een index van 0,79%. De meeste artsenhonoraria, zoals die voor consultaties, krijgen een index van 0,73%. De inflatie bedraagt de voorbije periode meer dan vijf procent. Artsen zullen evenwel een jaartje moeten wachten om dat de gecompenseerd te zien.

In het Verzekeringscomité heeft Bvas zich bij het uitbrengen van de stemmen over het voorstel van begroting onthouden, vertelt Marc Moens. In aanvulling op de laatste Artsenkrant brengen we u de volledige reactie van de Bvas-vertegenwoordiger.

"De conventie met de 32 netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en met de individuele klinisch psychologen/orthopedagogen voorziet in een nauwe samenwerking tussen huisartsen, psychiaters en psychologen. Het is geen nieuwe silo. Dat is belangrijk. De psychologen hadden het daarmee wel moeilijk."

Het Riziv schroeft de geldstromen naar het federale platform voor covid-19-tests - met daarin alle universitaire ziekenhuizen - fors terug. Van 720.000 euro per maand voor gemiddeld 2.000 PCR-tests per dag en per lab gaat het naar 270.000 euro voor gemiddeld 750 tests per dag en per lab.

De gezondheidsbegroting 2022 zet een stap naar vernieuwing - zich inschrijvend in de grote werven van de gezondheidszorg. Er worden al concrete stappen in het vooruitzicht gesteld, zoals het promoten van het dagziekenhuis. Artsenvertegenwoordigers missen evenwel een financieel perspectief voor een eigen akkoord met de ziekenfondsen.

Het nieuwe toezichtshonorarium voor hematologen in de dagkliniek had volgens het akkoord van 2020 op 1 september vorig jaar moeten zijn ingevoerd. Maar de dossiers zijn - hoe dan ook - nog steeds niet op de ministerraad geraakt.