Alles over Verzekeringscomité

Algemene Raad keurt Riziv-begroting goed

De Algemene Raad van het Riziv keurde gisteren (15 oktober) de begroting voor 2019 goed. Daarbij gingen de sociale partners voort op de beslissing van het Verzekeringscomité maar vulden ook een aantal concrete maatregelen in.

Bvas vindt Riziv-begroting te krap

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde maandag de begroting voor 2019 goed. De partners binnen het comité vragen betere beheersmechanismen voor het geneesmiddelengebruik. De Bvas onthield zich tijdens de stemming.

Verzekeringscomité keurt globale begroting goed

Het Verzekeringscomité keurde gisteren de globale begrotingsdoelstelling goed voor de ziekteverzekering. Het Verzekeringscomité vraagt dat eventueel vrijgekomen middelen gaan naar 'nieuwe initiatieven'. De voorstellen van de ministerraad inzake geneesmiddelen gaan niet ver genoeg, stelt het overlegorgaan, en moeten bekeken worden in een nieuwe werkgroep.

Flexibel KB financiering passeert overlegmodel

Maandag 16 april nam het Verzekeringscomité van het Riziv het uitvoerings-KB over de 'laagvariabele zorg' (LVZ) onder de loep. De Bvas reageerde in een brief aan de Riziv-top tegen de 'vage' tekst die de regering veel ruimte biedt maar het overlegmodel buitenspel zet.

Ri De Ridder met pensioen

Vanaf vandaag is Ri De Ridder met pensioen. Gisteren was zijn laatste dag als directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv.

Papierloos voorschrijven vanaf midden 2019

Een belangrijke drempel om Recip-e te gebruiken bij een huisbezoek, is dat de arts nog altijd een bewijs van voorschrift op papier moet afleveren. Maar dat bewijs wordt in de loop van 2019 overbodig.

Zo blind als een mol

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering. De laagvariabele zorg. De ziekenhuisnetwerken. De hervorming van de accreditering. De hervorming van de nomenclatuur. De hervorming van KB78. Het lijstje van aangekondigde hervormingen is spectaculair.

Verzekeringscomité keurt begrotingsvoorstel 2018 goed

Vanochtend nam het Verzekeringscomité het begrotingsvoorstel voor 2018 onder de loep. Dat voorstel kreegt de meerderheid van de ziekenfondsen en de zorgverleners. Artsen moeten volgend jaar zes miljoen extra besparen.

'Artsen zijn besparingsmoe'

"Het goede nieuws is dat de uitgaven in de artsenhonoraria volgens de technische raming lichtjes onder de doelstelling blijven - er is geen overschrijding", stelt Bvasvoorzitter Marc Moens. "Er pakken zich geen donkere wolken samen", bevestigt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.

Labs moeten NIPT voorschieten tot hun accreditering

Het Verzekeringscomité boog zich maandagochtend over de terugbetaling van het NIPT. Laboratoria die voor 1 juli bij BELAC een accreditering voor de test hebben aangevraagd, kunnen de test uitvoeren tegen terugbetalingstarief maar zullen het geld pas later krijgen.

Artsen en ziekenfondsen sluiten mini-akkoord

De Nationale Commissie sloot gisteren een overgangsakkoord. Dat zorgt voor tariefzekerheid voor de patiënten en stelt het sociaal statuut veilig voor toetredende artsen. Wie niet wil toetreden tot het akkoord, zal dat opnieuw moeten melden.

'Akkoordensysteem davert op zijn grondvesten'

Eind deze week zal, zo wordt verwacht, het akkoord artsen-ziekenfondsen ophouden te bestaan. Tijdens de onderhandelingen met de ziekenfondsen en de minister van volksgezondheid wil Bvas-voorzitter Marc Moens weer het voorstel van een tweede pijler voor de ziekteverzekering voorstellen.

Kreeg u uw GMD's volledig uitbetaald?

De Bvas hangt aan de alarmbel. Minstens een groep huisartsen zou nog altijd op het extra geld wachten voor het GMD van chronisch zieke patiënten. De supplementaire bedragen die in de eerste helft van dit jaar werden aangerekend, zouden ondertussen immers op de rekening van alle artsen moeten verschijnen.

Nachtmerrie?

Decennialang wijzigde er nauwelijks iets aan de organisatie van onze gezondheidszorg. Ondertussen stond de tijd uiteraard niet stil en we naderen stilaan een 'disruptief' moment -zeg maar een trendbreuk. Onder meer wat KB 78 betreft. De beruchte wet uit 1967 is een onoverzichtelijk kluwen geworden met massa's aangebouwde koterij.

"Het fijne scalpel van de minister snijdt zeer diep"

Niet alleen de artsensyndicaten staan op hun achterste poten. Ook de ziekenfondsen verwerpen met een zelden geziene eensgezindheid de besparingen (en dus het budget) voor 2017. De Vlaamse ziekenhuizen aangesloten bij Zorgnet-Icuro moesten eveneens even slikken.

Diabeteseducatie voor risicogroep in voortraject

Patiënten in het voortraject diabetes, jonger dan 70 jaar en met een extra risico, krijgen binnenkort recht op educatie. Een nota daarover werd goedgekeurd op de Nationale Commissie van 29 augustus jl. Verder komen er een aantal aanpassingen aan de zorgtrajecten.

IMA weerlegt aantijgingen verkoop gegevens

Het Intermutualistisch Agentschap ontkent met klem dat het patiëntengegevens zou verkopen aan de farmaceutische industrie. Het gaat enkel om 'onzekerheden' gelinkt aan innoverende geneesmiddelen die versneld op de markt komen, zegt Joeri Guillaume van het IMA.