Alles over Maggie

Met 'Een zolderkoffer vol onvoltooid verleden liefdes' is huisarts Staf Henderickx al aan zijn vijftiende boek toe. Dat zijn auteursfiche bij 'beroep' parttime huisarts vermeldt en bij 'huidige betrekking' huisarts en auteur, mag dus niet verrassend overkomen. Het vorige boek 'Zit seks tussen de oren?' dateert pas van vorig jaar.

We kankeren wat af. Als het niet over het weer is, dan wel over voetbal of het verkeer. Columnisten horen bij uitstek tot de risicogroep die zich hieraan bezondigt. Eloquent jeremiëren op één A4 levert een bovenzinnelijke climax op vergelijkbaar met endorfines bij een marathon.

Aan onderwerpen deze week geen gebrek. Gele Franstalige hesjes die in Brussel de wegenwerkers hielpen opruimen. Het dossier in De Morgen over artseninkomens. En het bommetje over de twilight zone van de implantaten. Geeuw. We zijn de facto in lopende zaken.

"Maar Maggie, wat doe je nu?", sprak hij met zijn gekende, op het eind van de zin naar een hogere toon overslaande korzelige stem. Dat had indertijd veel oefening gevergd.

Il était une fois Farmaka... De Block ruilt evidence based medicine in voor industry controlled information. In het zomerakkoord stond voor de geneesmiddelenproducenten een flinke meevaller: de aanvraag van klinische proeven wordt voortaan gratis. En dat is al snel goed voor enkele miljoenen euro's per jaar. Maar het grootste cadeau voor de sector moest toen nog komen. Want begin september werd Farmaka door minister De Block (Open VLD) kaltgestellt. 28 medewerkers kunnen op zoek naar een andere job.

Na de beleidsnota van minister De Block over de hervorming van het ziekenhuislandschap, kwam ze deze week op de proppen met de langverwachte visietekst over de huisartsenwachtdienst. Dat De Block het wachtpostmodel wil veralgemenen, is niet meteen een verrassing. We stellen immers vast dat meer en meer collega's de toenemende wachtbelasting op die manier willen oplossen. De blinde vlekken op de kaart van Vlaanderen nemen aanzienlijk af en vermoedelijk zijn de geïsoleerde haarden van verzet in sommige kringen slechts vermetele achterhoedegevechten.

"Hey Luc, oe est? Hilde hier.""Hilde Claes? Maar dat is lang geleden, zeg. Nog van toen we het vertrek van de hogeschool uit Hasselt moesten bespreken. Hoe is't?""Mo ba nènt. Het is hier met Hilde Crevits. Crééévietsj. Uit Torhout. We hebben elkaar gezien op de nieuwjaarsreceptie.""Oei. Ik dacht al, die tongval klopt niet. Sorry, ik ken de politiekers nog niet zo goed."

Met cijfers kan je alles bewijzen. Daarom krijgen wij huisartsen ze reeds meer dan 10 jaar voorgeschoteld: de 'feedback' rapporten over ons voorschrijfgedrag. Steeds opnieuw kan er flink kritiek worden gegeven. Vooral ook omdat de cijfers in die rapporten steeds enkele jaren oud zijn en zo dus als 'voorbijgestreefd' konden worden beschouwd.

Wat hebben patiënten, dokters, tandartsen en kinesisten gemeen? Simpel: ze worden allemaal getroffen door de blinde besparingswoede van minister De Block (Open VLD). Die doet nu tal van tarievenakkoorden springen, waardoor zorgverstrekkers vrij hun prijzen kunnen bepalen. En dan is de patiënt het grootste slachtoffer. Want finaal komen de rekeningen bij hem terecht.

Vorig weekend was het weer zover: het jaarlijkse mosselfeest van de lokale voetbalclub. Ik help er achter de schermen om een ton mosselen tot een culinair festijn te brengen. Dat is toch de intentie. Vele lezers zullen die Vlaamse traditie in sportclubs en jeugdbewegingen weten te smaken.

Decennialang wijzigde er nauwelijks iets aan de organisatie van onze gezondheidszorg. Ondertussen stond de tijd uiteraard niet stil en we naderen stilaan een 'disruptief' moment -zeg maar een trendbreuk. Onder meer wat KB 78 betreft. De beruchte wet uit 1967 is een onoverzichtelijk kluwen geworden met massa's aangebouwde koterij.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info