...

Het probleem is intussen genoegzaam bekend: de komende jaren zullen honderden Franstalige studenten geneeskunde afstuderen zonder dat ze de kans krijgen om het beroep waar ze zich al die jaren voor hebben klaargestoomd, uit te oefenen (zie ook Gerelateerde artikels). "Dat zij de laatste weken pleiten voor het afschaffen van het huidige systeem, begrijpen we dan ook maar al te goed", reageren Louis Ide en Valerie Van Peel.Van een afschaffing van de numerus clausus kan evenwel geen sprake zijn, onderstrepen beide N-VA'ers. "We krijgen dit met de beste wil van de wereld niet uitgelegd aan de duizenden Vlaamse studenten die wél verplicht werden om een ingangsexamen te trotseren en daardoor niet aan de studies konden beginnen", aldus Ide.Ministers van hoger onderwijsIde en Van Peel vinden dat de Jean-Claude Marcourt, bevoegd voor het hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap, zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Terwijl Vlaanderen 15 jaar geleden besliste om het aantal artsen te beperken door een ingangsexamen in te voeren, hebben Marcourt en zijn voorgangers al die jaren niets gedaan, stellen ze. Ide: "De Franstalige studenten richten hun kritiek dus beter op de bevoegde ministers. Zij gingen ervan uit dat de federale regering hun probleem wel zou oplossen.""Hopelijk heeft minister Marcourt het lef om zijn beleid uit te leggen aan de studenten", voegt Van Peel eraan toe. "Waarom liet hij honderden studenten beginnen aan een opleiding zonder toekomst? Omdat hij liever kritiek geeft op het gezondheidsbeleid van de federale overheid dan dat hij inspanningen levert om een tot een betaalbare gezondheidszorg te komen."Overleg met studentenIntussen ontving minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zowel de Franstalige als de Nederlandstalige studenten geneeskunde op haar kabinet. De gesprekken met vertegenwoordigers van het Comité Interuniversitaire des étudiants en Médecine (CIUM) en het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) verliepen in een constructieve sfeer, maar de weg naar een oplossing is nog lang.