...

Volgens de NV-A-vertegenwoordigster zitten de adviserend artsen tegenwoordig een beetje in een gewrongen positie. De ziekenfondsen worden immers vergoed voor hun bemiddeling bij terugbetalingen en uitkeringen. Wanneer een adviserend arts een terugbetaling weigert of een verzekerde sneller terug aan het werk zet, is dat eigenlijk financieel in het nadeel van zijn werkgever. Het Riziv betaalt nu al voor de adviserend artsen, maar via de ziekenfondsen. Wanneer het Riziv hun directe werkgever wordt, kunnen ze onafhankelijker optreden.Valerie Van Peel wil bovendien een duidelijk meldpunt binnen het Riziv voor frauduleuze ziektebriefjes. Vandaag worden zogenaamde 'welwillendheidsattesten' eigenlijk nooit gemeld. En adviserend artsen zijn uitstekend geplaatst om oneigenlijk voorschrijfgedrag op het spoor te komen. "Voor ons kunnen de adviserend geneesheren ook hier een duidelijke opdracht vervullen."Van Peel verwijst naar de stakingen bij Belgocontrol en de Waalse cipiers. Om toch een volledig loon te krijgen in plaats van een stakersvergoeding, brachten stakers een ziektebriefje binnen. "Het overgrote deel van de artsen gaat zeer correct om met ziekteattesten. Maar wie dat niet doet, schaadt een hele beroepsgroep én werkt mee aan sociale fraude", geeft ze daarbij als commentaar. "De vele artsen die (...) terzake de deontologie respecteren, worden door de berichtgeving immers mee in diskrediet gebracht." "Het gaat over enkele rotte appels, die bij de betrokkenen snel bekend zijn", benadrukt ze nog eens. Volgens de N-VA-vertegenwoordigster staat wie andere artsen nu controleert, nog te machteloos tegen dit soort fraudeurs. En dat wil ze verhelpen. Maar ze nuanceert: "Het is geenszins de bedoeling een heksenjacht te voeren. Het uitschrijven van een attest is geen wetenschap."