...

Na analyse van meer dan 1.000 monsters moedermelk van honderden resusmakaken hebben de auteurs vastgesteld dat vrouwelijke jongen van apen meer melk krijgen en langer met de borst worden gevoed en dat de melk meer calcium bevat, terwijl de melk voor mannelijke jongen meer eiwitten en vetten bevat (2). De verklaring daarvoor zou zijn dat de wijfjes zich sneller moeten ontwikkelen om zich spoediger voort te planten. De mannetjes komen niet zo snel tot seksuele rijpheid. Ze brengen meer tijd door met spelen en hebben daarom een energierijkere melk nodig. De biologe Katie Hinde daarentegen stelt dat we nog niet weten waarom de moedermelk bij vrouwen verschilt naargelang van het geslacht van de baby. We zouden dat verder moeten onderzoeken. Die informatie zou ziekenhuizen en melkproducenten kunnen helpen om betere producten te ontwikkelen als de moeders niet in staat zijn om borstvoeding te geven. (referenties: (1) PLoS ONE, 3 februari 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0086169 (2) Samenvatting gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de AAAS, 15 februari 2014)