...

Het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wijzigt het KB van 30 oktober 2020 dat de regels vastlegt voor de toekenning van de bijzondere ziekenhuisfinanciering.Het KB verandert de tijdelijkheid van de maatregelen:Er zijn verder een aantal inhoudelijke aanpassingen van het besluit van 30 oktober 2020.Er komt een uitbreiding van de tussenkomst in de werkingskosten van de ziekenhuizen die voortvloeien uit derving van inkomsten: - voor het persoonlijke aandeel in de honoraria en het forfaitair persoonlijk aandeel van de geneesmiddelen voor deze patiënten; daarnaast voor een tussenkomst in de afleveringsmarges van implantaten en van invasieve medische hulpmiddelen;- voor de facturatie aan patiënten die niet aangesloten zijn bij een (Belgische) verzekeringsinstelling.Een aantal vergoedingen voor de artsen-specialisten in opleiding (aso) komen er nu ook voor de huisartsen in opleiding (haio) in de ziekenhuizen. De vergoedingen voor de artsen in opleiding worden uitgebreid en ze krijgen, zoals het ziekenhuispersoneel, een uitzonderlijke aanmoedigingspremie.Er komt een 'betrokkenheidsforfait' voor de periode oktober tot en met december 2020, te verdelen onder de zelfstandige zorgverleners.Verder omvat het nieuwe KB een aantal verduidelijkingen en technische verbeteringen. Het beschrijft preciezer de controlemogelijkheden door de federale overheid (van de financiering, van de variabelen op grond waarvan de bedragen worden berekend, enzovoort).Het ontwerp-KB wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.