...

De ministerraad keurde twee aanpassingen goed in de nationale overeenkomst tussen ziekenhuizen en de ziekenfondsen - met name voor de psychiatrische instellingen en diensten.De minimale duur van een verblijf van de psychiatrische patiënt in het dagziekenhuis wordt op 3 uur gebracht, in plaats van 7 uur. Daardoor krijg je kleinere groepen patiënten die tegelijk in het dagziekenhuis aanwezig zijn.Deze aanpassing geldt van 1 juli tot en met 31 december. De vergoeding van het dagziekenhuis dekt de bijbehorende interventies en de continuïteit van zorg op afstand - ook tijdens de 'afwezigheidsdagen'.De maatregel voor de nabehandeling op afstand die individuele sessie mogelijk maakt in plaats van groepsessies wordt ook verlengd tot eind van dit jaar. Wat de laatste maatregel betreft engageert de overeenkomstencommissie zich om verder te reflecteren over de manier waarop de verschillende mogelijkheden kunnen worden ingezet voor een geïntegreerde zorg die de continuïteit verzekert binnen de nabehandeling. Het doel moet zijn om de patiënt maximaal te integreren in de maatschappij, waarbij hij zijn sociale rollen zoveel mogelijk kan vervullen.OrthopedieDe ministerraad keurde ook een nieuwe wijzigingsclausule goed - de derde al - in de overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen. De terugbetaling van een enkelorthese voor een achillesruptuur of enkelfractuur wordt verlaagd met 31,61%. Bovendien zijn supplementen bij deze prestatie voortaan verboden - om te voorkomen dat de verlaging van de T-waarde van het nummer 697071-697082 verhaald wordt op de patiënt.De bedoeling van de maatregel is om aanpassingen in artikel 27 en 29 van de nomenclatuur te helpen financieren.