...

Vanuit de KU Leuven onderzoeken twee masterstudenten ook de rol en meerwaarde van een MFO. Voor de helderheid, deze MFO's zijn niet gebaseerd op een reeds door het Riziv goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma. Er is dus geen accreditering voorzien. Wel ontvangt elke deelnemer een incentive van 200 euro, exclusief BTW. Deelname wordt erg op prijs gesteld.Het MFO start rond 19u30-20 u. Op het overleg worden onder meer volgende thema's aangesneden: medicatie als middel voor zelfmoord(poging), medicatie in de behandeling van suïcidaliteit, medicatie met als bijwerking een verhoogde kans op suïcidaliteit en medicatie als tegenindicatie bij patiënten met (een historiek van) depressie/suïcidaliteit. De avond wordt rond 21u30-22 uur afgesloten.De MFO's hebben plaats op dinsdag 21 november in Antwerpen, op donderdag 23 november in Drongen en op donderdag 30 november in Leuven. Voor de sessies in Antwerpen en Drongen zijn er al voldoende apothekers. Er is enkel nog plaats voor huisartsen. Meer info en inschrijven via https://forms.gle/edjJ7sZsb1yAVKoA9