Debatten over medische deontologie focussen zich veelal op de relatie tussen zorgverlener en patiënt en gaan vaak voorbij aan de keuzes die eraan voorafgaan. Dat het eindproduct, namelijk de zorg voor de patiënt, de meeste aandacht krijgt, is niet onlogisch. Maar we mogen de processen om tot dat eindproduct te komen niet uit het oog verliezen.

Een van die processen is de weg die leidt tot een keuze voor bepaalde therapieën en medische hulpmiddelen. Welke therapie of welk hulpmiddel uiteindelijk het meest geschikt is voor een bepaalde patiënt, is voor een stuk een subjectieve keuze.

Medische hulpmiddelen en deontologie: stap vooruit voor de patiënt

De verwachtingen en waarden die het 'subject', de patiënt, heeft, bepalen immers mee wat de doelstelling is van de behandeling. Maar welke therapie of welk hulpmiddel kwalitatief het meest geschikt is om die doelstelling te bereiken, zou steeds een objectieve beoordeling moeten zijn, op basis van criteria als de klinische meerwaarde, de betrouwbaarheid en de gezondheidseconomische waarde.

Om zorgverleners te helpen bij de beoordeling van een therapie of hulpmiddel, informeert de industrie hen zo goed mogelijk: via wetenschappelijke publicaties, vormingen, wetenschappelijke congressen, enz. Uiteraard doet elk bedrijf dat met de bedoeling om 'gekozen' te worden. Daar is niets mis mee.

Integendeel, de drive om het beter te doen dan concurrerende bedrijven, leidt net tot een verbetering van de oplossingen voor de patiënt. Maar dat neemt niet weg dat we het proces van "informeren van zorgverleners door de industrie" kritisch tegen het licht moeten durven te houden. Als maatschappij, maar ook als industrie zelf.

De gangbare praktijk in België is dat de meeste zorgverleners gesponsord worden voor hun de deelname aan een wetenschappelijk congres door hun huidige of toekomstige leverancier

Tijdens wetenschappelijke congressen worden zorgverleners geïnformeerd over de laatste klinische data en guidelines. Ze leren er ook in een korte tijdsspanne de verschillende oplossingen kennen die de industrie heeft ontwikkeld. De gangbare praktijk in België is dat de meeste zorgverleners gesponsord worden voor hun de deelname aan zo'n congres door hun huidige of toekomstige leverancier. Dat op zich ondergraaft de meerwaarde van de informatie die aan bod komt tijdens het congres niet, maar de aard van de relatie tussen industrie en zorgverlener kan wel tot ongewenste beïnvloeding leiden.

Met onze leden hebben we daarom beslist om de sponsoring van individuele zorgverleners voor hun deelname aan congressen vanaf volgend jaar volledig stop te zetten: onze leden zullen niet meer tussenkomen in de kosten van zorgverleners voor de verplaatsing, het verblijf ter plaatse en de inschrijving voor het congres. Zo willen we elke vorm van ongeoorloofde beïnvloeding vermijden. Anders gezegd: kiest een zorgverlener voor een hulpmiddel van een van onze leden? Dan moet die keuze 100% zijn ingegeven door objectieve criteria.

Onze leden dreigen hun eigen concurrentiepositie te verzwakken met dit initiatief, want wie geen lid is van beMedTech, kan zorgverleners wél nog sponsoren. Maar als federatie zijn we ervan overtuigd dat dit maatschappelijk gezien de enige juiste weg is. De overgrote meerderheid van de zorgverleners is diezelfde mening toegedaan. Net als de Orde der Artsen: die wijst artsen in haar deontologische code expliciet op hun de verantwoordelijkheid om hun professionele onafhankelijkheid te bewaken.

Debatten over medische deontologie focussen zich veelal op de relatie tussen zorgverlener en patiënt en gaan vaak voorbij aan de keuzes die eraan voorafgaan. Dat het eindproduct, namelijk de zorg voor de patiënt, de meeste aandacht krijgt, is niet onlogisch. Maar we mogen de processen om tot dat eindproduct te komen niet uit het oog verliezen.Een van die processen is de weg die leidt tot een keuze voor bepaalde therapieën en medische hulpmiddelen. Welke therapie of welk hulpmiddel uiteindelijk het meest geschikt is voor een bepaalde patiënt, is voor een stuk een subjectieve keuze. De verwachtingen en waarden die het 'subject', de patiënt, heeft, bepalen immers mee wat de doelstelling is van de behandeling. Maar welke therapie of welk hulpmiddel kwalitatief het meest geschikt is om die doelstelling te bereiken, zou steeds een objectieve beoordeling moeten zijn, op basis van criteria als de klinische meerwaarde, de betrouwbaarheid en de gezondheidseconomische waarde. Om zorgverleners te helpen bij de beoordeling van een therapie of hulpmiddel, informeert de industrie hen zo goed mogelijk: via wetenschappelijke publicaties, vormingen, wetenschappelijke congressen, enz. Uiteraard doet elk bedrijf dat met de bedoeling om 'gekozen' te worden. Daar is niets mis mee. Integendeel, de drive om het beter te doen dan concurrerende bedrijven, leidt net tot een verbetering van de oplossingen voor de patiënt. Maar dat neemt niet weg dat we het proces van "informeren van zorgverleners door de industrie" kritisch tegen het licht moeten durven te houden. Als maatschappij, maar ook als industrie zelf.Tijdens wetenschappelijke congressen worden zorgverleners geïnformeerd over de laatste klinische data en guidelines. Ze leren er ook in een korte tijdsspanne de verschillende oplossingen kennen die de industrie heeft ontwikkeld. De gangbare praktijk in België is dat de meeste zorgverleners gesponsord worden voor hun de deelname aan zo'n congres door hun huidige of toekomstige leverancier. Dat op zich ondergraaft de meerwaarde van de informatie die aan bod komt tijdens het congres niet, maar de aard van de relatie tussen industrie en zorgverlener kan wel tot ongewenste beïnvloeding leiden.Met onze leden hebben we daarom beslist om de sponsoring van individuele zorgverleners voor hun deelname aan congressen vanaf volgend jaar volledig stop te zetten: onze leden zullen niet meer tussenkomen in de kosten van zorgverleners voor de verplaatsing, het verblijf ter plaatse en de inschrijving voor het congres. Zo willen we elke vorm van ongeoorloofde beïnvloeding vermijden. Anders gezegd: kiest een zorgverlener voor een hulpmiddel van een van onze leden? Dan moet die keuze 100% zijn ingegeven door objectieve criteria. Onze leden dreigen hun eigen concurrentiepositie te verzwakken met dit initiatief, want wie geen lid is van beMedTech, kan zorgverleners wél nog sponsoren. Maar als federatie zijn we ervan overtuigd dat dit maatschappelijk gezien de enige juiste weg is. De overgrote meerderheid van de zorgverleners is diezelfde mening toegedaan. Net als de Orde der Artsen: die wijst artsen in haar deontologische code expliciet op hun de verantwoordelijkheid om hun professionele onafhankelijkheid te bewaken.