...

Vlaanderen bouwde de voorbije jaren een kwaliteitsbeleid voor ziekenhuizen uit. Het werkingsveld speelde bij het uitbouwen van het systeem van kwaliteitsindicatoren een doorslaggevende rol. Dit symposium wil op zoek naar een meer formele, gestructureerde en wetenschappelijk gefundeerde overlegstructuur daarover. Die structuur moet de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid kunnen begeleiden en ook een kader bieden om de resultaten van de kwaliteitsindicatoren terug te vertalen naar de klinische praktijk.Het initiatief voor dit wetenschappelijke symposium komt van dr. Joost Baert, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Urologie (BVU) en zit in het bestuur van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen (tevens voorzitter van het QID-bestuur dat toezicht houdt op de registratie van de indicatoren).Sprekers op het symposium zijn prof. Kris Vanhaecht (LIGB) en prof. dr. Dirk De Ridder (BVU - Vlaams Ziekenhuisnetwerk), prof. dr. Dirk Ramaekers en minister Jo Vandeurzen. Een aantal interactieve sessies en een panelgesprek gaan dieper in op verschillende aspecten van het kwaliteitsbeleid. Aan het panelgesprek (over precies het thema van het symposium ) nemen Luc Van Gorp (IMA), Dirk De Wolf (Agentschap Zorg en Gezondheid), Maaike Van Overloop (DM), Dirk De Ridder, Johan Vanwiemeersch (VVOG en Jan Gerris (VVOG) deel.Het Medisch Symposium vindt plaats in de zaal 'De Schelp' van het Vlaams Parlement. Het begint om 11.30 u en eindigt om 16.30 met een drink. Het volledige programma kunt u raadplegen op www.qualityandpeers.be - deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.