...

Vloeipapier"Van kindsbeen af was ik gefascineerd door de figuur van Vesalius", bekent dokter Biesbrouck. "Op de achterkant van de vloeipapieren die we gebruiken om de inkt te drogen, stonden immers afbeeldingen van beroemde wetenschappers. In het tweede leerjaar leerde ik op die manier Andreas Vesalius kennen. Het virus heeft me niet meer losgelaten. Maurits Biesbrouck hoort samen met Omer Steeno, Theodoor Goddeeris, Robbrecht Van Hee tot het kransje Vesaliuskenners met internationale vermaardheid.Compact Latijn"Grote moeilijkheid is dat het Latijn veel minder letters nodig heeft dan het Nederlands", vertelt Biesbroeck verder. "Het is een huzarenstuk geweest voor de designers om de Nederlandse tekst in te passen in dezelfde ruimte die de Latijnse tekst in het origineel inneemt. We wilden immers zo trouw als mogelijk het origineel volgen. Het zal u misschien verbazen maar het vertaalwerk op zich was niet zo moeilijk. Hoewel ik mezelf geen specialist in het Latijn noem, is dat vertaalwerk vlot gegaan. Als ik er meer dan 40 jaar over gedaan heb, heeft dat vooral te maken met mijn drukke beroepsbezigheden."Op de vraag of hij zich via de teksten ook een beter beeld van Vesalius als mens heeft gevormd, antwoordt Biesbrouck zonder aarzelen: ja. "Het boek is geen droge anatomische opsomming. Vesalius doorweeft zijn tekst voortdurend met verhalen en anekdotes die vaak persoonlijk zijn en waaruit je veel over hem kan leren."24 exemplarenToen Maurits Biesbrouck in 1975 de vertaling aanvatte, bestond er alleen een Russische vertaling die uitgegeven is in 1958. Ondertussen zijn er twee Engelse vertalingen op de markt gekomen. En nu is er dus de Nederlandse vertaling van het eerste boek. Hoog tijd om de zes volgende boekdelen aan te pakken? "Neen, dat is de minste van mijn ambities", lacht dr. Biesbrouck. Misschien voelt een jonge arts zich geroepen?Het resultaat is in ieder geval schitterend. Van het boek werden 24 exemplaren in facsimile vervaardigd, mooi in leder ingebonden, op hetzelfde formaat van de Fabrica. Het boek is te koop voor 350 euro en kan besteld worden bij prof. em. Luc Missotten: luc.missotten@med.kuleuven.ac.be. De Nederlandstalige versie is ook te bekijken op de website www.vesaliusonline.be.