...

Benoit Collin volgde in juni 2021 Jo De Cock op als administrateur-generaal van het Riziv. Daarvoor was hij al 15 jaar lang adjunct-administrateur-generaal.Zijn huidige mandaat wordt met een jaar verlengd.