...

Aan het woord is dokter Jan Van Meirhaeghe, voorzitter van het Vlaams Artsenverbond. Hij herinnert in het voorwoord van het VAV-blad Periodiek onder meer aan de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Daardoor kreeg Vlaanderen bevoegdheid over de zorgverstrekking -weliswaar met veel uitzonderingen-, gezondheidsopvoeding en preventie. Een andere belangrijke stap naar eigen bevoegdheden werd in 1999 gezet met vijf resoluties die het Vlaams Parlement stemde. Resolutie nummer vier vroeg de integrale overheveling van het gezondheids- en gezinsbeleid naar de deelstaten. Daarbij kunnen de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen om toe te treden tot de deelstaat Vlaanderen of tot de Franstalige deelstaat.Jan Van Meirhaeghe benadrukt hierbij dat de resoluties met grote meerderheid en zonder tegenstemmen werden aangenomen. "In Vlaanderen bestaat er dus een breed maatschappelijk draagvlak om op korte termijn naar een eigen gezondheidszorg te evolueren," concludeert de VAV-voorzitter hieruit. In de praktijk stelt hij echter vast dat er anno 2023 op communautair vlak totaal niets beweegt.Om aan die communautaire stilstand iets te doen en het thema in aanloop naar de parlementsverkiezingen in 2024 hoog op de politieke agenda te krijgen, organiseert het VAV een symposium. Het evidente thema is de communautarisering van de gezondheidszorg. De studiedag heeft plaats op zaterdagvoormiddag 14 oktober. Ieder vanuit hun invalshoek belichten eminente sprekers zoals prof. em. Jan De Maeseneer, VASO-voorzitter Jonas Brouwers, VAV-bestuurslid dokter Karel Vermeyen, secretaris-generaal departement zorg Karine Moykens en de advocaat Jürgen Vanpraet het thema. Een debat sluit het symposium af. Inschrijven voor 30 september. info@vlaamsartsenverbond.org of www.vlaamsartsenverbond.org