De PRoF Implementation Chair wil de connectie tussen onderzoek, praktijk en beleid over zorg en welzijn dichten. "Hoewel gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zeer geschikt zijn voor bepaalde onderzoeken, ervaren zorgprofessionals vaak problemen bij het implementeren van 'evidence-based practices'. Gecontroleerde omgevingen kunnen immers niet eenvoudig worden gekopieerd naar de dagelijkse praktijk", klinkt het bij LUCAS KU Leuven.

Het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van KU Leuven krijgt de leerstoel toegewezen omdat het volgens de organisatie achter de leerstoel

"ruime ervaring" heeft in implementatieonderzoek in zorg en welzijn.

Kort geschetst gaat implementatieonderzoek na waarom interventies in de dagelijkse praktijk en beleid al dan niet succesvol zijn. Wat vergemakkelijkt of belemmert de acceptatie van evidence-based practices? Hoe kan men evidence-based innovaties ontwikkelen op een manier dat ze haalbaar en acceptabel zijn voor belanghebbenden in de praktijk?

Professor Chantal Van Audenhove, directeur van LUCAS, is titularis van de leerstoel. Chantal Van Audenhove: "Wanneer we bijvoorbeeld weten dat tools voor e-mental health effectief kunnen zijn, maar nog zelden of nooit gebruikt worden, dan is een studie over hinderende en bevorderende factoren in de praktijksettings een belangrijke meerwaarde."

Dit jaar organiseert LUCAS KU Leuven in het kader van de PRoF Implementation Chair, vijf opeenvolgende seminars over implementatieonderzoek. Daarin komen de relevantie en de basiskenmerken van implementatieonderzoek, alsook veel gebruikte modellen en conceptuele kaders aan bod.

Het eerste seminarie Implementation research: Closing the gaps between science, policy and practice vindt plaats in de Promotiezaal van de Universiteitshal, op 7 februari 2019, van 16u30 tot 17u30.

De PRoF Implementation Chair wil de connectie tussen onderzoek, praktijk en beleid over zorg en welzijn dichten. "Hoewel gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zeer geschikt zijn voor bepaalde onderzoeken, ervaren zorgprofessionals vaak problemen bij het implementeren van 'evidence-based practices'. Gecontroleerde omgevingen kunnen immers niet eenvoudig worden gekopieerd naar de dagelijkse praktijk", klinkt het bij LUCAS KU Leuven.Het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van KU Leuven krijgt de leerstoel toegewezen omdat het volgens de organisatie achter de leerstoel "ruime ervaring" heeft in implementatieonderzoek in zorg en welzijn. Kort geschetst gaat implementatieonderzoek na waarom interventies in de dagelijkse praktijk en beleid al dan niet succesvol zijn. Wat vergemakkelijkt of belemmert de acceptatie van evidence-based practices? Hoe kan men evidence-based innovaties ontwikkelen op een manier dat ze haalbaar en acceptabel zijn voor belanghebbenden in de praktijk?Professor Chantal Van Audenhove, directeur van LUCAS, is titularis van de leerstoel. Chantal Van Audenhove: "Wanneer we bijvoorbeeld weten dat tools voor e-mental health effectief kunnen zijn, maar nog zelden of nooit gebruikt worden, dan is een studie over hinderende en bevorderende factoren in de praktijksettings een belangrijke meerwaarde."Dit jaar organiseert LUCAS KU Leuven in het kader van de PRoF Implementation Chair, vijf opeenvolgende seminars over implementatieonderzoek. Daarin komen de relevantie en de basiskenmerken van implementatieonderzoek, alsook veel gebruikte modellen en conceptuele kaders aan bod.