Dat er (grote) verschillen zijn tussen uw loon en dat van collega-specialisten uit andere disciplines - of binnen uw eigen discipline - , mag u ondertussen niet meer verbazen.

De Morgen kwam tot die vaststelling na onderzoek van gegevens van het Riziv. Laagverdieners zijn vooral de spoedartsen, neuropsychiaters, neurologen en oncologen. Neurochirurgen, anesthesisten, orthopedisten en radiologen verdienen makkelijk drie keer zoveel, zo stelt de krant vast.

Ze legde ook de brutolonen binnen eenzelfde specialisme naast elkaar en citeert daarbij het voorbeeld van een cardioloog in Tongeren die gemiddeld 115.000 euro bruto overhoudt per jaar, terwijl dat bij zijn collega in Antwerpen 300.000 euro bruto is.

Het gaat enkel over het inkomen dat specialisten halen uit ziekenhuisopnames. Wat artsen verdienen aan consultaties of privé-activiteiten valt buiten het onderzoek. De looncijfers zijn dus een onderschatting, aldus de krant.

Dat er (grote) verschillen zijn tussen uw loon en dat van collega-specialisten uit andere disciplines - of binnen uw eigen discipline - , mag u ondertussen niet meer verbazen.De Morgen kwam tot die vaststelling na onderzoek van gegevens van het Riziv. Laagverdieners zijn vooral de spoedartsen, neuropsychiaters, neurologen en oncologen. Neurochirurgen, anesthesisten, orthopedisten en radiologen verdienen makkelijk drie keer zoveel, zo stelt de krant vast.Ze legde ook de brutolonen binnen eenzelfde specialisme naast elkaar en citeert daarbij het voorbeeld van een cardioloog in Tongeren die gemiddeld 115.000 euro bruto overhoudt per jaar, terwijl dat bij zijn collega in Antwerpen 300.000 euro bruto is.Het gaat enkel over het inkomen dat specialisten halen uit ziekenhuisopnames. Wat artsen verdienen aan consultaties of privé-activiteiten valt buiten het onderzoek. De looncijfers zijn dus een onderschatting, aldus de krant.