...

Het Staatsblad van 5 februari maakte een KB van 18 januari 2024 bekend tot wijziging van het KB van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen. In artikel 1 van dit laatste besluit wordt onder 8° 'orthoptie en optometrie' toegevoegd. Orthoptie stond daarin al vermeld en optometrie komt er nu bij als een afzonderlijk paramedisch beroep. Een en ander is het gevolg van een arrest van de Raad van State van 13 oktober 2023 dat een KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 2 juli 2009 vernietigde. Deze wijziging voegde in deze lijst het paramedisch beroep 'oogzorg' toe. Volgens de Raad van State houdt het regelen van een paramedisch beroep in dat hieraan een paramedisch beroep correspondeert in de lijst van paramedische beroepen. Dit was echter niet het geval met het paramedisch beroep van 'oogzorg'.