...

Sinds de zomer van 2016 is Ponsaert de derde belangrijke medewerker van minister De Block die vertrekt. Adjunct-kabinetschef en geneesmiddelenspecialist Brieuc Van Damme trok voor een jaar naar Noorwegen. Vervolgens was het de beurt aan Pedro Facon. Hij kwam aan het hoofd te staan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Nu is het dus de beurt aan Frank Ponsaert. De man ligt onder meer mee aan de basis van het Plan van Aanpak om in de ziekenhuizen een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in te voeren. In principe moeten de instellingen tegen 30 juni een keuze maken voor een bepaald systeem om recht te hebben op subsidie. Voor deze informatisaterings-ronde trok het kabinet De Block 40,2 miljoen uit -circa 400.000 euro per ziekenhuis. Maar voor veel ziekenhuizen is de deadline een brug te ver. Ze zijn immers nog volop in onderhandeling over een EPD-contract. Vermoedelijk geraken die onderhandelingen omwille van problemen met openbare aanbestedingen niet rond tegen 30 juni. Daarom ook pleit de koepel van zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro voor uitstel.Frank Ponsaert is ook lid van het beheerscomité eHealth platform en zetelt in de gemeenteraad en in het OCMW van Hulshout. Waar hij naartoe gaat, is niet bekend.