...

Een van de blijvers uit de covidjaren is het teleconsult. Voordien eigenlijk onbestaand verliepen in 2020 miljoenen raadplegingen via de telefoon. Ook platformen voor een videoconsult waren een succes.Op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke boog een 'reflectiegroep' zich over een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor deze complementaire vorm van raadpleging van - met name - de huisarts. "We zijn gekomen tot een mooi en evenwichtig voorstel", maakt dokter Jos Vanhoof zich sterk. Hij was een van de dertigtal leden van de groep, met naast huisartsen van de beroepsverenigingen en universitaire centra ook mensen van het Riziv, de ziekenfondsen, het KCE. "We definieerden wat een teleconsult was, wie dat mag opstarten, binnen welke doelstellingen zo'n consult past, wat de kwaliteitsvereisten zijn, hoe de financiering ervan moet uitzien." Is een forfaitaire financiering de beste manier om ervoor te zorgen dat de keuze tussen een teleconsult en een klassiek fysiek consult niet wordt ingegeven door financiële overwegingen, maar alleen door wat in de omstandigheden het meest aangewezen is?