...

De auteurs onderstrepen dat herhaalde bepalingen van de serumlipiden een overgebruik van de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg en eventueel een echte verspilling kunnen zijn. Bij ongeveer een derde van de bijna 28.000 patiënten met een LDL-cholesterolconcentratie lager dan 100 mg/dl werden de serumlipiden gecontroleerd tijdens de volgende 11 maanden zonder dat de behandeling werd geïntensiveerd, stellen de auteurs van de studie vast. Bij die 9.200 patiënten werden in totaal 12.686 volledige lipidentests uitgevoerd. (referentie: Virani S et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.8198)