...

Dat vernemen we van de American Heart Association /American Stroke Association in een verklaring die door Stroke werd gepubliceerd. Daarin wordt verder aangestipt dat haast 4% van de Amerikaanse volwassenen een CVA zal krijgen, wat 3,4 miljoen mensen extra betekent in 2030. De kosten die daarmee gepaard gaan, zouden van 71,55 miljard dollar (55,31 miljard €) in 2010 oplopen tot 183,13 miljard dollar (141,55 miljard €). De jaarlijkse kosten door productiviteitsverlies zouden oplopen van 33,65 miljard dollar (26 miljard €) tot 56,54 miljard dollar (43,71 miljard €). De grootste stijging, namelijk 5,1%, zou zich voordoen bij Amerikanen die nu 45 tot 54 jaar oud zijn. Dit gaat uiteraard een enorme belasting meebrengen voor de gezondheidszorg, temeer door het aantal CVA-slachtoffers dat een min of meer ernstige langetermijnhandicap overhoudt. Slechts 10% herstelt immers volledig na zo'n accident. (referentie: Ovbiagele B et al. Stroke. 2013;doi:10.1161/STR.0b013e31829734f2)