...

Sommige ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen volgden patiënten tijdens de pandemie thuis op met telemonitoring. De patiënten werd gevraagd om elke dag parameters zoals temperatuur, ademhaling, zuurstofsaturatie, hartslag... te meten. Tevens dienden ze vragen te beantwoorden via een smartphone, tablet of computer. Een team van het KCE in samenwerking met de KU Leuven en UCL zoekt nu huisartsen die bij telemonitoring betrokken waren. De studie hierover komt er op vraag van het Riziv. Het is de bedoeling om aan de hand van de resultaten aanbevelingen te formuleren over de integratie van technologie binnen de gezondheidszorg. Voorjaar 2022 publiceert het KCE het onderzoek op haar website (www.kce.fgov.be).Deelname aan deze studie impliceert dat u als huisarts eenmalig een kwartiertje telefonisch of online geïnterviewd wordt in de loop van november. Hiervoor is een incentive van 50 euro. Inschrijven kan via https://kce.fgov.be/nl/inschrijvingsformulier-deelname-interview-telemonitoring-covid-19?utm_source=Inschrijfformulier&utm_campaign=3baeddbe0f-20200206_Press_NL_R326_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_58fd5a0c59-3baeddbe0f-318389957