...

In de leeftijdsgroep van 30 tot 64 jaar zal de aanbeveling weldra luiden om om de vijf jaar een test op HPV-DNA uit te voeren, en niet langer om de drie jaar een cytologisch onderzoek. Het KCE publiceerde in 2019 een rapport die deze overschakeling aanbeval. In de zomer van vorig jaar lanceerd ook de WHO een oproep om over te stappen op een HPV-test.De federale overheid moet voor de financiering zorgen van deze HPV-test - het Riziv betaalt nu ook het uitstrijkje met cytologisch onderzoek om de drie jaar in deze bevolkingsgroep terug.De Gemeenschappen zullen hun screeningsprogramma's moeten aanpassen.Het uitstrijkje met cytologisch onderzoek om de drie jaar blijft nog aanbevolen in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 29 jaar. Ook vrouwen die positief reageren op een HPV-test zullen als vervolgonderzoek een uitstrijkje laten afnemen voor cytologie.Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke laat in een persmededeling weten dat de federale overheid hiervoor 40 miljoen euro uittrekt. Het is ook de bedoeling dat de Gemeenschappen nu een tandje bijsteken voor de baarmoederhalsscreening. In zijn persmededeling laat Vandenbroucke weten dat in Vlaanderen bijna 40% van de vrouwen nooit reageert op een oproep om een uitstrijkje te laten reageren. In Brussel en Wallonië is dat zelfs ruim de helft.Vorige week publiceerde het Centrum voor Kankeropsporing het jaarrapport 2022. Volgens dat rapport was in 2021 63,6% van de doelgroep gedekt door screening. Iets meer dan 12% van de Vlaamse vrouwen die in de doelgroep zitten heeft evenwel nog nooit een uitstrijkje gekregen. Deze groep wordt telefonisch gecontacteerd. Ook loopt een onderzoek of een HPV-test op een door de vrouw zelf afgenomen staal (urine of vaginaal) de deelname aan het bevolkingsonderzoek door langdurig niet-gescreende vrouwen kan bevorderen.Een tumor die door screening gedetecteerd wordt, bevindt zich doorgaans in een (zeer) vroeg stadium. Volgens de website baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be werden in 2021 door screening 3.615 baarmoederhalstumoren gevonden, waarvan er evenwel zich 93,5% nog in stadium 0 bevond.