...

Bij een natuurlijke bevruchting, net zoals bij andere varianten van ivf, wordt de eicel blootgesteld aan veel zaadcellen en is het de sterkste, de gezondste zaadcel die de meeste kansen heeft om de eicel te bereiken en te bevruchten. In het geval van de hier besproken begeleide voortplantingstechniek ICSI wordt daarentegen slechts één zaadcel in een eicel ingebracht. Deze in 1992 ontwikkelde variant van ivf is een nieuwe mogelijkheid voor de behandeling van onvruchtbaarheid die mannen met een slechte zaadkwaliteit of onvoldoende beweeglijke zaadcellen de kans biedt een kind te verwekken. Deze studie werd door de Griekse vereniging voor endocrinologie gefinancierd en deze week op het 95e congres van de Endocrine Society in San Francisco gepresenteerd.