...

Al sinds 2015 is Dokters van de Wereld aanwezig in Oekraïne. Ook voor de militaire escalatie waren in dit land bijna drie miljoen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van humanitaire hulp. Nadat de eerste gevechten uitbraken schortte de NGO in een eerste fase haar activiteiten in Dombass op. De hulpteams werden in veiligheid gebracht. Al snel daarna volgde echter een reorganisatie om aan de nieuwe behoeften te voldoen. Sinds vorige week zet Dokters van de Wereld verschillende teams in aan de grenzen van Oekraïne. Hun eerste opdracht is medische noodhulp te verlenen. Dokters van de Wereld roept ondertussen ook alle betrokken partijen op om het internationaal humanitair recht na te leven.Vorige week liet Rode Kruis Vlaanderen weten dat het per direct een miljoen euro overmaakt aan het internationale Rode Kruiscomité (ICRC). Met dat geld wordt voedsel, water, medicijnen en eerste hulp materiaal aangekocht voor hulp aan kwetsbare personen en getroffenen. Zolang de veiligheidssituatie het toelaat blijft het ICRC haar werk ter plaatse voorzetten om vitale infrastructuur te herstellen, gezondheidsfaciliteiten te ondersteunen enz. Naast het Oekraïense RK heeft het internationale RK al acht jaar 600 vaste medewerkers in het land. Net zoals Dokters van de Wereld roept ook het RK op om neutrale, onpartijdige en onafhankelijke humanitaire actie te beschermen en te vrijwaren. Ondertussen is het Belgische Consortium voor Noodsituaties 12-12 weer uit de startblokken geschoten. Dat gebeurt telkens wanneer er in een ontwikkelingsland een ernstige humanitaire crisis ontstaat. De beoordeling daarvan gebeurt op basis van drie criteria: de omvang van de ramp en de noden, het vermogen om de ramp het hoofd te bieden en de algemene context.Consortium 12-12 bundelt de hulp van zeven NGO's aan Oekraïne, met name Caritas International, Belgische Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam, Plan International en Unicef. Giften ingezameld tijdens een 12-12 oproep worden overgemaakt aan de lidorganisaties op basis van een jaarlijkse verdeelsleutel. Artsen zonder Grenzen maakt geen deel uit van het Consortium.