Doelstelling van dit overleg: de Universiteit Antwerpen wil toekomstige huisartsen zo goed mogelijk opleiden rond het psychosociale, in overeenstemming met de behoeften op het terrein. Dat is volgens de Antwerpse psycholoog des te belangrijker omdat de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen de jongste tijd een belangrijke evolutie gekend heeft, en nog steeds kent. Voorbeelden zijn het opzetten van mobiele behandelteams voor psychiatrische zorg, de installatie van de eerstelijnspsycholoog en de toekomstige terugbetaling van de raadpleging bij de psycholoog.

"Wat vooral een grote rol speelt, is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg", zegt Kris Van den Broeck. "Als een huisarts vroeger een patiënt met ernstige psychiatrische klachten doorverwees, dan werd die persoon verder begeleid binnen de muren van het ziekenhuis. Nu vraagt men ons transmuraal te werken. Mensen worden vaker aan huis verzorgd. Maar dat betekent wel dat het takenpakket van de huisarts wijzigt."

Een andere belangrijke verschuiving is de herstelbeweging. De psychologische en psychiatrische begeleiding streeft er tegenwoordig veel minder naar de patiënt symptoomvrij te maken. Men zorgt er vooral voor dat mensen een zo goed mogelijk leven hebben, ook al blijven er nog wat klachten of symptomen bestaan. Dit vraagt van alle betrokken zorgverleners een mindswitch.

Van diagnose tot verwijzing

Dat huisartsen 'in de vuurlijn' staan van een complexe psychosociale problematiek, beseft Kris Van den Broeck maar al te goed, getuige de hoge prevalentie van depressie, burn-out en overconsumptie van psychofarmaca in de Belgische bevolking.

"Op de conferentie zal ik het gehoor suggesties aanreiken om de bestaande problemen in kaart te brengen. En als de diagnose eenmaal gesteld is, moet iedere zorgverlener goed weten wat hij voor de patiënt kan en wil doen, met alle bestaande mogelijkheden en beperkingen. Aansluitend daarbij is het belangrijk dat de verwijzing goed verloopt. Uit ons eigen onderzoek komen pistes naar voren om het contact tussen verwijzer en psycholoog zo adequaat mogelijk op te zetten en te onderhouden."

En ten slotte nog een belangrijk punt: zelfzorg mag niet in het plaatje ontbreken, met het oog op de onrustwekkende rapportage over burn-out en alcoholmisbruik bij artsen. "Kortom, ik zal toelichten wat we momenteel aan toekomstige huisartsen meegeven", concludeert de spreker. "En kijken hoe de zaal reageert."

De huisartsenconferentie en beurs van Domus Medica vindt plaats op 6 oktober in Antwerp Expo.

Info: www.huisartsenconferentie.be.

Doelstelling van dit overleg: de Universiteit Antwerpen wil toekomstige huisartsen zo goed mogelijk opleiden rond het psychosociale, in overeenstemming met de behoeften op het terrein. Dat is volgens de Antwerpse psycholoog des te belangrijker omdat de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen de jongste tijd een belangrijke evolutie gekend heeft, en nog steeds kent. Voorbeelden zijn het opzetten van mobiele behandelteams voor psychiatrische zorg, de installatie van de eerstelijnspsycholoog en de toekomstige terugbetaling van de raadpleging bij de psycholoog."Wat vooral een grote rol speelt, is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg", zegt Kris Van den Broeck. "Als een huisarts vroeger een patiënt met ernstige psychiatrische klachten doorverwees, dan werd die persoon verder begeleid binnen de muren van het ziekenhuis. Nu vraagt men ons transmuraal te werken. Mensen worden vaker aan huis verzorgd. Maar dat betekent wel dat het takenpakket van de huisarts wijzigt."Een andere belangrijke verschuiving is de herstelbeweging. De psychologische en psychiatrische begeleiding streeft er tegenwoordig veel minder naar de patiënt symptoomvrij te maken. Men zorgt er vooral voor dat mensen een zo goed mogelijk leven hebben, ook al blijven er nog wat klachten of symptomen bestaan. Dit vraagt van alle betrokken zorgverleners een mindswitch.Dat huisartsen 'in de vuurlijn' staan van een complexe psychosociale problematiek, beseft Kris Van den Broeck maar al te goed, getuige de hoge prevalentie van depressie, burn-out en overconsumptie van psychofarmaca in de Belgische bevolking."Op de conferentie zal ik het gehoor suggesties aanreiken om de bestaande problemen in kaart te brengen. En als de diagnose eenmaal gesteld is, moet iedere zorgverlener goed weten wat hij voor de patiënt kan en wil doen, met alle bestaande mogelijkheden en beperkingen. Aansluitend daarbij is het belangrijk dat de verwijzing goed verloopt. Uit ons eigen onderzoek komen pistes naar voren om het contact tussen verwijzer en psycholoog zo adequaat mogelijk op te zetten en te onderhouden."En ten slotte nog een belangrijk punt: zelfzorg mag niet in het plaatje ontbreken, met het oog op de onrustwekkende rapportage over burn-out en alcoholmisbruik bij artsen. "Kortom, ik zal toelichten wat we momenteel aan toekomstige huisartsen meegeven", concludeert de spreker. "En kijken hoe de zaal reageert."