Nee, er is geen vierde vakbond opgestaan met de naam "punt". Het stemadvies is gewoon 'Stem'.

In juni kan het artsenkorps stemmen voor het syndicaat van zijn/haar/hun keuze. Slechts een op de vier artsen heeft vijf jaar geleden gestemd en de trend is dalende. Is het te veel moeite geworden om te stemmen? Vinden artsen het niet meer belangrijk om te stemmen? Denken we dat het geen nut heeft om te stemmen? Kunnen de vakbonden geen aantrekkelijk programma voorstellen? Hét antwoord weten we niet.

Vanuit het oogpunt van artsenwelzijn is het alvast wél van belang om te gaan stemmen. Een belangrijke factor in het welzijn van mensen tout court is de (perceptie van) autonomie; de mate waarin je zelf je leven kan sturen en beslissingen kan nemen. Het vergroten van die (perceptie van) autonomie zal dus ook je welzijn verbeteren. Ondertussen is het duidelijk geworden dat een hoger artsenwelzijn leidt tot betere zorg, meer zorg en meer duurzame zorg. En als het niet blijft bij perceptie alleen maar ook daadwerkelijk je autonomie vergroot zal dat dubbelop werken. Je kan er dus alleen maar bij winnen, zelfs als de vakbond van uw keuze verliest.

We mogen onze stem niet langer laten wegzetten!

In het huidige overlegmodel in de medische sector bepaalt de verkiezing namelijk het gewicht dat de vakbonden onderling verkrijgen dus is de opkomst op zich belangrijker geworden. Het argument van de overheid dat "slechts een op de vier artsen" stemt en dat de stem van de artsen, via de vakbonden, dus niet meer legitiem is of als "quantité négligeable" kan worden neergezet is schadelijk voor onze autonomie en dus ons welzijn. We mogen onze stem niet langer laten wegzetten!

Vanwege de neutraliteit en onafhankelijkheid van onze vzw brengen we dus geen stemadvies uit voor een specifieke vakbond maar willen we alle artsen oproepen om niet langer te lijden (de lange vorm) maar terug te gaan leiden (de korte vorm) door het heft in handen te nemen op een democratische manier en door te participeren aan de verkiezing!

We roepen alle vakbonden op om artsenwelzijn dan ook mee op te nemen in hun programma, om beleidspunten aan te scherpen met brede aandacht voor de mentale noden van de artsen. Ja, pecuniaire aspecten zijn belangrijk maar ook vrijheid van organisatie en autonomie in het bepalen van je medische beleid, vrijwaring van overdreven juridisering en maatregelen om de erkenning en het respect van het beroep op te waarderen zijn minstens even belangrijk. We zien al evolutie in de programma's maar het werk is niet af; integendeel de renovatie is nog maar startende.

Kortom: stem!

Nee, er is geen vierde vakbond opgestaan met de naam "punt". Het stemadvies is gewoon 'Stem'. In juni kan het artsenkorps stemmen voor het syndicaat van zijn/haar/hun keuze. Slechts een op de vier artsen heeft vijf jaar geleden gestemd en de trend is dalende. Is het te veel moeite geworden om te stemmen? Vinden artsen het niet meer belangrijk om te stemmen? Denken we dat het geen nut heeft om te stemmen? Kunnen de vakbonden geen aantrekkelijk programma voorstellen? Hét antwoord weten we niet.Vanuit het oogpunt van artsenwelzijn is het alvast wél van belang om te gaan stemmen. Een belangrijke factor in het welzijn van mensen tout court is de (perceptie van) autonomie; de mate waarin je zelf je leven kan sturen en beslissingen kan nemen. Het vergroten van die (perceptie van) autonomie zal dus ook je welzijn verbeteren. Ondertussen is het duidelijk geworden dat een hoger artsenwelzijn leidt tot betere zorg, meer zorg en meer duurzame zorg. En als het niet blijft bij perceptie alleen maar ook daadwerkelijk je autonomie vergroot zal dat dubbelop werken. Je kan er dus alleen maar bij winnen, zelfs als de vakbond van uw keuze verliest.In het huidige overlegmodel in de medische sector bepaalt de verkiezing namelijk het gewicht dat de vakbonden onderling verkrijgen dus is de opkomst op zich belangrijker geworden. Het argument van de overheid dat "slechts een op de vier artsen" stemt en dat de stem van de artsen, via de vakbonden, dus niet meer legitiem is of als "quantité négligeable" kan worden neergezet is schadelijk voor onze autonomie en dus ons welzijn. We mogen onze stem niet langer laten wegzetten!Vanwege de neutraliteit en onafhankelijkheid van onze vzw brengen we dus geen stemadvies uit voor een specifieke vakbond maar willen we alle artsen oproepen om niet langer te lijden (de lange vorm) maar terug te gaan leiden (de korte vorm) door het heft in handen te nemen op een democratische manier en door te participeren aan de verkiezing!We roepen alle vakbonden op om artsenwelzijn dan ook mee op te nemen in hun programma, om beleidspunten aan te scherpen met brede aandacht voor de mentale noden van de artsen. Ja, pecuniaire aspecten zijn belangrijk maar ook vrijheid van organisatie en autonomie in het bepalen van je medische beleid, vrijwaring van overdreven juridisering en maatregelen om de erkenning en het respect van het beroep op te waarderen zijn minstens even belangrijk. We zien al evolutie in de programma's maar het werk is niet af; integendeel de renovatie is nog maar startende.Kortom: stem!