"Een van mijn vriendinnen was een goede student en haalde vaak grote onderscheiding", vertelt dr. Zahra Atrtchine-Kachi. De huisarts in opleiding studeerde in 2015 af aan de KU Leuven met een masterproef over burn-out bij haio's. "In haar tweede specialisatiejaar huisartsgeneeskunde viel mijn vriendin echter ten prooi aan een burn-out met ernstige gevolgen", vervolgt Zahra Atrtchine-Kachi.

Dokter Atrtchine-Kachi verspreidde een enquête onder de 478 ingeschreven haio's aan alle Vlaamse universiteiten, 131 vulden de vragenlijst effectief in.

In totaal loopt een derde van de haio's (29,8%) een groot risico op burn-out, 8,1% van de haio's vertoont klinische tekenen van burn-out. Resultaten die in de lijn liggen van voorgaande studies naar burn-out bij geneeskundestudenten. Zo bleek uit een studie aan het UZ Gent dat 27,7% van de artsen in opleiding (aio's) een verhoogd risico op burn-out loopt en 8,5% effectief met een burn-out kampt.

Uit Atrtchine-Kachi's onderzoek blijkt verder dat de ondervraagde haio's ook hoog scoorden op de depressieschaal. 13,7% van de ondervraagden zegt zich depressief te voelen, 27,3% voelt zich zenuwachtig of angstig." Een derde (31,3%) van de haio's vertoont geen tekenen van burn-out.

Alarmerend is dat zo'n 30,6% aangeeft geen professionele hulp te zullen zoeken als ze zich opgebrand zouden voelen. Een derde (33%) van de haio's heeft het gevoel dat ze vastzitten in het opleidingssysteem en vindt dat hun problemen noch erkend, noch herkend worden Zo'n 8,6% van de studenten heeft simpelweg geen tijd om hulp te zoeken.

Bijna 31% van de haio's geeft inderdaad aan dat de werkdruk vaak of altijd te hoog ligt met weinig kans tot recuperatie en hoge productie-eisen, stelde dr. Atrtchine-Kachi vast. "Medische faculteiten moeten meer focussen op stageplaatsen waar het werken ondergeschikt is aan het leren."