"Een van mijn vriendinnen was een goede student en haalde vaak grote onderscheiding", vertelt dr. Zahra Atrtchine-Kachi. De huisarts in opleiding studeerde in 2015 af aan de KU Leuven met een masterproef over burn-out bij haio's. "In haar tweede specialisatiejaar huisartsgeneeskunde viel mijn vriendin echter ten prooi aan een burn-out met ernstige gevolgen", vervolgt Zahra Atrtchine-Kachi.

Dokter Atrtchine-Kachi verspreidde een enquête onder de 478 ingeschreven haio's aan alle Vlaamse universiteiten, 131 vulden de vragenlijst effectief in.

In totaal loopt een derde van de haio's (29,8%) een groot risico op burn-out, 8,1% van de haio's vertoont klinische tekenen van burn-out. Resultaten die in de lijn liggen van voorgaande studies naar burn-out bij geneeskundestudenten. Zo bleek uit een studie aan het UZ Gent dat 27,7% van de artsen in opleiding (aio's) een verhoogd risico op burn-out loopt en 8,5% effectief met een burn-out kampt.

Uit Atrtchine-Kachi's onderzoek blijkt verder dat de ondervraagde haio's ook hoog scoorden op de depressieschaal. 13,7% van de ondervraagden zegt zich depressief te voelen, 27,3% voelt zich zenuwachtig of angstig." Een derde (31,3%) van de haio's vertoont geen tekenen van burn-out.

Alarmerend is dat zo'n 30,6% aangeeft geen professionele hulp te zullen zoeken als ze zich opgebrand zouden voelen. Een derde (33%) van de haio's heeft het gevoel dat ze vastzitten in het opleidingssysteem en vindt dat hun problemen noch erkend, noch herkend worden Zo'n 8,6% van de studenten heeft simpelweg geen tijd om hulp te zoeken.

Bijna 31% van de haio's geeft inderdaad aan dat de werkdruk vaak of altijd te hoog ligt met weinig kans tot recuperatie en hoge productie-eisen, stelde dr. Atrtchine-Kachi vast. "Medische faculteiten moeten meer focussen op stageplaatsen waar het werken ondergeschikt is aan het leren."

"Een van mijn vriendinnen was een goede student en haalde vaak grote onderscheiding", vertelt dr. Zahra Atrtchine-Kachi. De huisarts in opleiding studeerde in 2015 af aan de KU Leuven met een masterproef over burn-out bij haio's. "In haar tweede specialisatiejaar huisartsgeneeskunde viel mijn vriendin echter ten prooi aan een burn-out met ernstige gevolgen", vervolgt Zahra Atrtchine-Kachi. Dokter Atrtchine-Kachi verspreidde een enquête onder de 478 ingeschreven haio's aan alle Vlaamse universiteiten, 131 vulden de vragenlijst effectief in. In totaal loopt een derde van de haio's (29,8%) een groot risico op burn-out, 8,1% van de haio's vertoont klinische tekenen van burn-out. Resultaten die in de lijn liggen van voorgaande studies naar burn-out bij geneeskundestudenten. Zo bleek uit een studie aan het UZ Gent dat 27,7% van de artsen in opleiding (aio's) een verhoogd risico op burn-out loopt en 8,5% effectief met een burn-out kampt. Uit Atrtchine-Kachi's onderzoek blijkt verder dat de ondervraagde haio's ook hoog scoorden op de depressieschaal. 13,7% van de ondervraagden zegt zich depressief te voelen, 27,3% voelt zich zenuwachtig of angstig." Een derde (31,3%) van de haio's vertoont geen tekenen van burn-out. Alarmerend is dat zo'n 30,6% aangeeft geen professionele hulp te zullen zoeken als ze zich opgebrand zouden voelen. Een derde (33%) van de haio's heeft het gevoel dat ze vastzitten in het opleidingssysteem en vindt dat hun problemen noch erkend, noch herkend worden Zo'n 8,6% van de studenten heeft simpelweg geen tijd om hulp te zoeken. Bijna 31% van de haio's geeft inderdaad aan dat de werkdruk vaak of altijd te hoog ligt met weinig kans tot recuperatie en hoge productie-eisen, stelde dr. Atrtchine-Kachi vast. "Medische faculteiten moeten meer focussen op stageplaatsen waar het werken ondergeschikt is aan het leren."