...

Nadat het Grondwettelijk Hof een eerdere poging van de regering om de export van geneesmiddelen te verbieden teniet deed, werd een nieuw exportverbod ingeschreven in een wet die verschillende maatregelen omvatte om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen in ons land te bestrijden. De wet van 20 december 2019 verscheen begin februari in het Staatsblad.De vzw Belgian Association of Parallel Importers and Exporters en zeven groothandelaars in geneesmiddelen bestreden opnieuw de artikelen in die wet, die een verbod op export van middelen bij een tekort eraan weer invoerde.Als argument voerden ze aan dat de bewuste artikelen hen op dezelfde manier benadelen als de vorige wet. Het exportverbod zou de firma's ernstig benadelen in een mate die ze moeilijk kunnen compenseren.Niet hetzelfde effectMaar ditmaal verwerpt het Grondwettelijk Hof hun eis. De partijen tonen immers helemaal niet aan dat de nieuwe artikelen de oude wet evenaren, vindt het Hof. De eerdere wet die het Hof vernietigde legde een algemeen exportverbod op wanneer er van bepaalde geneesmiddelen een tekort was. De huidige bepalingen verbieden alleen de export van middelen waarvan de onbeschikbaarheid is vastgesteld.Het Hof oordeelde dat in de eerste wet het effect van het exportverbod op de onbeschikbaarheid van middelen niet aangetoond was. Tegenover een heel breed verbod stond maar een marginale export. Een volledig verbod was bovendien in strijd met de Europese wetgeving.Maar omdat in de huidige wet het exportverbod alleen geldt voor middelen waarvan de onbeschikbaarheid is vastgesteld, gaat de redenering die het Hof bij de eerdere wet maakte, niet meer op. Men kan de artikelen in de nieuwe wet niet met dezelfde argumentatie laten vernietigen.Bovendien, omdat de export van middelen die onbeschikbaar zijn in ons land ook maar marginaal is, kunnen de firma's niet inroepen dat de schade die ze lijden onherstelbaar ernstig is, vindt het Hof.Ze lijden misschien financieel verlies maar ze tonen niet aan dat de leefbaarheid van hun activiteit daardoor in het gedrang komt.