...

Het nieuws raakte voor het weekend in de algemene pers. Maar Domus Medica meldde het al een week eerder in zijn nieuwsbrief. Volgens DM werd de ontwerptekst van de wet op de ministerraad goedgekeurd, maar in de perscommuniqués van de ministerraad stond daar niets over.De Vooruit-minister bevestigde zijn initiatief evenwek al eerder in de Kamercommissie Volksgezondheid van 18 juli. De minister meldde daar dat hij de artsenorganisaties op de hoogte had gebracht. Hij beseft ook dat die tegen de vaccinatie door apothekers gekant blijven. De wet moet in september door de Kamer worden goedgekeurd. Apothekers, dat is zij die daartoe een opleiding hebben gevolgd, kunnen dan van begin oktober tot eind december het vaccin tegen de seizoensgriep in de apotheek toedienen.De minister stelde in de Kamercommissie dat hij voorstander is van de vaccinatie door apothekers, maar dat hij deze mogelijkheid voor het griepvaccin thans nog wel beperkt tot 2023.Gemiste kans"Apothekers en huisartsen kunnen elkaar aanvullen om de vaccinatiegraad tegen de griep komende winter op te trekken", vertelde Vandenbroucke aan Belga.Maar Domus Medica heeft het in zijn Nieuwsbrief juist over een "gemiste kans" voor gerichte samenwerking. Volgens de DM wordt de vaccinatiecampagne veel beter lokaal georganiseerd binnen de Eerstelijnszone waarbij apothekers, thuisverpleegkundigen en huisartsen elkaar kunnen aanvullen. De huisarts kan het best aangeven wie de patiënten zijn die prioritair moeten worden uitgenodigd voor vaccinatie. DM pleit ook voor een vereenvoudiging van het systeem. Een van de obstakels die een vlotte vaccinatie tegen seizoensgriep de voorbije jaren belemmerde is dat de patiënt eerst het vaccin bij de apotheker moest afhalen en er dan mee naar de huisarts moest voor inenting. Veel makkelijker zou het zijn als de huisarts vaccins gewoon kan bestellen en dat die dan in de praktijk worden afgeleverd.TimingApothekers kunnen dit najaar bij risicopersonen én het vaccin tegen covid én dat tegen de seizoensgriep toedienen. De bedoeling is blijkbaar dat ook dat dit gemakshalve tezamen kan gebeuren - een vaccin in elke arm. Kathleen Depoorter, die voor NV-A deel uitmaakt van de Kamercommissie, wees er de minister evenwel op dat de timing dan wel slecht zit. Het vaccin tegen covid wordt het liefst vóór 15 oktober toegediend, de vaccinatie tegen de seizoensgriep gaat evenwel in de tweede helft van oktober van start.