...

Eerder leken gegevens van de Grote Griepmeting het einde van de griepepidemie aan te kondigen, maar zo ver kwam het voorlopig niet. Het aantal griepgevallen is ook vorige week stabiel gebleven, meldt het WIV. Officieel heerst er al zes weken een griepepidemie in ons land, zij het in mildere vorm dan de meeste voorgaande jaren.Eind vorig jaar zat de epidemie aan haar plafond met zowat 500 personen per 100.000 inwoners. Dat zwakte nadien af om te stabiliseren op 450, nu al vijf weken op rij. "Een dergelijke milde maar stabiele epidemie is veeleer uitzonderlijk. Dat kan te maken kunnen hebben met het feit dat we in een post-pandemische fase zitten", vermoeden de WIV-deskundigen.Invloed pandemieDokter Viviane Van Casteren: "De vorm van de griepcurve is anders dan de meeste jaren. Meestal zien we een heel sterke stijging in het aantal griepgevallen waarna we een even plotselinge daling waarnemen. Dit jaar blijven we op een lager plateau hangen".Twee types griepvirus zijn momenteel actief. Een ervan is de variant die vorig jaar de pandemie veroorzaakte. "Het is mogelijk dat een deel van de bevolking nog een zekere immuniteit tegen deze variant bezit nadat zij er vorig jaar mee in contact is gekomen", veronderstelt Van Casteren.http://www.wiv-isp.behttp://influenza.wiv-isp.be