...

De nieuwe '4 x 2' regel treedt dit najaar al in voege. Efpia '4 x 2' standaard in de zomer op in haar deontologische code. Normalerwijze volgt pharma.be de Efpia-code, zodat wordt verwacht dat nog voor het einde van het jaar de beperking tot maximum acht stalen per arts over een periode van twee jaar een feit zal zijn. De regeling geldt voor alle nieuwe voorschriftplichtige merkgeneesmiddelen.Europese richtlijnDe Belgische farmabedrijven volgen de aanbevelingen van de Europese koepelvereniging EFPIA, die zich op haar beurt schikt naar een Europese richtlijn. De EU-richtlijn zegt dat stalen van voorschriftplichtige medicijnen alleen "in uitzonderlijke omstandigheden" verdeeld mogen worden, en uitsluitend op vraag van de arts. De Belgische regelgeving was al behoorlijk strenger dan de Europese wetgeving, door voor elk geneesmiddel slechts acht stalen per jaar per dokter toe te laten, zonder beperking in tijd. Weliswaar limiteert de wet het totale aantal stalen dat een dokter per jaar mag ontvangen op 600, maar die maximumnorm is moeilijk te controleren. De heel strikte autoregulering die de farmasector zichzelf binnenkort oplegt, is dus strikter dan wat ons land op dit moment wettelijk toestaat. Stalen dienen om de voorschrijver vertrouwd te maken met een nieuw geneesmiddel. Alleen artsen die gerechtigd zijn om het nieuwe geneesmiddel voor te schrijven, mogen ze aanvragen. Stalen dienen niet voor de promotie van geneesmiddelen, en ook niet voor de normale behandeling van patiten. Die besluitvorming zat principieel al in de Europese Richtlijn. De Europese farmabedrijven concretiseren die regel nu op het niveau van heun Europese vereniging, bij wijze van zelfregulering in dat EU-kader."We zien stalen als onderdeel van de wetenschappelijke informatie van de arts", zegt Leo Neels (pharma.be). "Die informatie focust op de pertinentie van een geneesmiddel of op de indicaties. Vandaar dat stalen in onze ogen alleen nog dienen om de arts het product te leren kennen."Sociale rol?Vreest de farmasector dan niet voor negatieve reacties? Iedereen weet toch dat huisartsen gratis monsters vooral uitdelen aan minderbegoeden. Maakt de nieuwe '4 x 2' standaard dit 'sociaal gebruik' dan niet zo goed als onmogelijk? Leo Neels: "We beseffen dat stalen nuttig zijn voor huisartsen om hun kansarme patiten op een sociale manier bij te staan. Maar de overheid is vanoordeel dat het Omnio-statuut en de maximumfactuur op zich wel volstaan om behoeftige patiten op te vangen. Ook Europees is duidelijk dat het sociaal oogmerk op andere wijze dan met stalen dient ingevuld, vandaar een duidelijke lijn. Die lijn is de correcte uitvoering van wat de Europese richtlijn in gang heeft gezet."De nieuwe Efpiacode treedt in de zomer in werking, pharma.be zal allicht voor het eind van het jaar zijn code aligneren, er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien.