...

Onderzoekers van de universiteit van Michigan vergeleken urinestalen die tijdens de zwangerschap regelmatig werden afgenomen bij 130 vrouwen die vroegtijdig bevielen met die van 352 controlepersonen. Uit hun conclusies blijkt dat vrouwen van wie de urine meer residu's van ftalaten bevat een verhoogd risico lopen vroegtijdig te bevallen. Dit onderzoek bevestigt eerdere epidemiologische gegevens en laboratoriumtests. Prof. Ferguson en haar collega's zijn van mening dat dit alle zwangere vrouwen aangaat en dat de resultaten volstaan om hen aan te raden elke blootstelling aan ftalaten te voorkomen. Ftalaten worden ervan verdacht endocriene verstoorders te zijn. Deze chemische stoffen, die als weekmakers in plastic en als fixeermiddel in cosmetica worden gebruikt, bevinden zich dus in de directe omgeving van zwangere vrouwen. Eerder onderzoek heeft reeds een correlatie aangetoond tussen de blootstelling aan ftalaten en het risico op schildklierziekte, endometriose en borstkanker. (referentie: JAMA Pediatrics, 18 november 2013, doi:10.1001/jamapediatrics.2013.3699)