...

De online enquête liep van 14 januari tot 13 februari. 490 huisartsen, 6% van de populatie in Brussel en Wallonië, vulden ze in. Meer dan negen op de tien (92%) gaven aan dat ze het vaccin al gekregen hadden of de intentie hadden om zich te laten inenten. Wie zich niet wil laten vaccineren, is niet noodzakelijk een antivaxer, blijkt uit de kwalitatieve analyse van de antwoorden. Slechts 5,5% kan worden beschouwd als 'vaccinsceptisch' - andere aangehaalde redenen voor een weigering zijn bijvoorbeeld zwangerschap of een reeds doorgemaakte covid-19. Onder de voorstanders klinkt er hier en daar overigens ook twijfel, met name over de langetermijneffecten van de mRNA-vaccins. En er is kritiek op de aanpak van de crisis en het gebrek aan overleg met en implicatie van de huisartsen bij de besluitvorming. Zo goed als alle respondenten (98%) vinden dat ze een rol te spelen hebben in de vaccinatiecampagne: informeren, motiveren, geruststellen, wetenschappelijke uitleg naar mensentaal omzetten, vaccineren (onder meer van niet-mobiele patiënten), en als voorbeeld optreden. Sommigen vinden dat we deze crisis moeten aangrijpen als een opportuniteit om te innoveren en nieuwe technologieën te gaan gebruiken. Anderen vragen meer inspraak in de besluitvorming. Op de vraag 'Bent u proactief aangaande vaccinatie, stelt u uw patiënten voor om zich te laten inenten tegen covid-19?' antwoordt 92% bevestigend, maar slechts 70% met volle overtuiging.Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de vraag of huisartsen voldoende argumenten en informatie hebben om hun patiënten te motiveren tot vaccinatie: 90% antwoordt van wel, van wie evenwel slechts de helft 'helemaal akkoord' gaat. Zowat één op de twee (46%) ten slotte kreeg al te maken met argumenten contra vaccinatie waarop ze niet konden antwoorden. Sommigen omdat ze de twijfel van de patiënten delen. De vaakst gehoorde argumenten hebben betrekking op de bijwerkingen, de veiligheid op lange termijn en de duur van de dekking.Vertaling/bewerking: Veerle Caerels