"Het Riziv en de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) beschikken over onvoldoende informatie om een doelmatige controle op de activiteiten van de ziekenfondsen te organiseren", luidt de conclusie van het Rekenhof. Het controleorgaan onderzocht op vraag van het federaal parlement de werking van de ziekenfondsen.

Doelmatigheid vermindert

"De controlediensten verzamelen deze info momenteel vooral fragmentarisch, op het moment dat er effectief een onderzoek gebeurt van de onderliggende processen. De cartografie van de controles die door de ziekenfondsen werd uitgevoerd in het kader van het toekomstpact blijkt weinig bruikbaar. Ook voor de toegang tot facturatie- en aanrekeningsgegevens, die wordt vereenvoudigd door een gecentraliseerde ter beschikkingstelling via het IMA, zijn er drempels ingebouwd", luidt het. "Het gebrek aan transparantie vermindert de doelmatigheid van het toezicht en bemoeilijkt de in het toekomstpact gevraagde uniformiteit voor wat betreft de verplichte verzekering."

Het Rekenhof beveelt een zo groot mogelijke toegang voor controlediensten aan, met de nodige aandacht voor de privacy.

Onlogisch

Regeringspartij N-VA dringt aan op volledige transparantie. "Over wat de ziekenfondsen nu precies doen met het 1 miljard euro aan werkingsmiddelen die ze jaarlijks krijgen, zijn ze weinig transparant. Als zelfs het Rekenhof er geen zicht op krijgt, wie dan wel", stelt Kamerlid Valerie Van Peel in een persbericht. "Terwijl een voortschrijdende digitalisering en informatisering een aantal kosten zou moeten hebben verminderd, zijn de middelen die de ziekenfondsen van de belastingbetaler ontvangen voor hun werkingskosten sinds 2002 toch met twee derde gestegen. Het Rekenhof vindt dit terecht onlogisch en vraagt om meer transparantie. Hopelijk zullen de ziekenfondsen hieraan meewerken, want het geld van de sociale zekerheid moet in de eerste plaats naar de mensen vloeien, en niet naar inefficiënte structuren."

"Het Riziv en de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ) beschikken over onvoldoende informatie om een doelmatige controle op de activiteiten van de ziekenfondsen te organiseren", luidt de conclusie van het Rekenhof. Het controleorgaan onderzocht op vraag van het federaal parlement de werking van de ziekenfondsen.Doelmatigheid vermindert"De controlediensten verzamelen deze info momenteel vooral fragmentarisch, op het moment dat er effectief een onderzoek gebeurt van de onderliggende processen. De cartografie van de controles die door de ziekenfondsen werd uitgevoerd in het kader van het toekomstpact blijkt weinig bruikbaar. Ook voor de toegang tot facturatie- en aanrekeningsgegevens, die wordt vereenvoudigd door een gecentraliseerde ter beschikkingstelling via het IMA, zijn er drempels ingebouwd", luidt het. "Het gebrek aan transparantie vermindert de doelmatigheid van het toezicht en bemoeilijkt de in het toekomstpact gevraagde uniformiteit voor wat betreft de verplichte verzekering."Het Rekenhof beveelt een zo groot mogelijke toegang voor controlediensten aan, met de nodige aandacht voor de privacy.OnlogischRegeringspartij N-VA dringt aan op volledige transparantie. "Over wat de ziekenfondsen nu precies doen met het 1 miljard euro aan werkingsmiddelen die ze jaarlijks krijgen, zijn ze weinig transparant. Als zelfs het Rekenhof er geen zicht op krijgt, wie dan wel", stelt Kamerlid Valerie Van Peel in een persbericht. "Terwijl een voortschrijdende digitalisering en informatisering een aantal kosten zou moeten hebben verminderd, zijn de middelen die de ziekenfondsen van de belastingbetaler ontvangen voor hun werkingskosten sinds 2002 toch met twee derde gestegen. Het Rekenhof vindt dit terecht onlogisch en vraagt om meer transparantie. Hopelijk zullen de ziekenfondsen hieraan meewerken, want het geld van de sociale zekerheid moet in de eerste plaats naar de mensen vloeien, en niet naar inefficiënte structuren."