...

Sinds 2005 is het aantal inbeslagnames van namaakmedicijnen met 400% toegenomen. Bovendien is naar schatting 1% van de geneesmiddelen die momenteel via de legale distributiekanalen in Europa verkocht worden, vals. "Het ontbreken van een juridisch kader moedigt vervalsing aan. Daarom was er nood aan een Europese richtlijn die de veiligheid van de patit vooropstelt", zegt het Portugese EP-lid Marisa Matias. Niet alleen de groothandels, maar ook de tussenhandelaars zullen zich aan de regels moeten houden want die worden voortaan ook geregistreerd.LogoVervalste medicijnen komen vooral via het internet op de Europese markt terecht. Volgens het KB van 21 januari 2009 mag een in Belgivergunde en publiek opengestelde apotheek onder strenge voorwaarden via het internet geneesmiddelen vrij van medisch voorschrift en bepaalde medische hulpmiddelen (condooms, steriel materiaal, verband) verkopen. In bepaalde lidstaten zijn internetapotheken wel wettelijk toegestaan. Die apotheken hebben voortaan een machtiging nodig en een logo. Dat laatste moet garanderen dat de webapotheek aan een erkende apotheek gekoppeld is. Elke lidstaat dient de erkende internetapotheken ook op een centrale website te afficheren.Ook een controlesysteem dat moet beletten dat vervalste geneesmiddelen met kwalitatieve tekortkomingen bij de bevolking terechtkomen, lijkt Europa wenselijk.Als het van het Europarlement afhangt, komen er binnenkort eveneens veiligheidskenmerken op de verpakking van alle voorgeschreven medicijnen in Europa. Bedoeling is om de authenticiteit te controleren, afzonderlijke verpakkingen te identificeren en na te kunnen gaan of met de buitenste verpakking geknoeid is. De Algemene Pharmaceutische Bond wijst er op dat een dergelijk authentificatiesysteem met barcodes al in 2.200 Belgische apotheken is ingevoerd. Hier hebben we dus al een voorsprong.VerheugdBrian Ager, directeur-generaal van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), onthaalt de gestemde richtlijn in elk geval positief. Hij dringt erop aan dat de aanbevelingen zo snel mogelijk naar de praktijk worden omgezet.De wet vertrekt nu naar de Europese Raad voor formele goedkeuring. Daarna hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de maatregelen in hun eigen wetgeving te implementeren.