...

Het verhaal van Epilog start enkele jaren geleden aan de UGent, waar ingenieur Gregor Strobbe werkt aan een doctoraat. Al gauw ontstaat een samenwerking met het universitair ziekenhuis. Elke maand levert hij analyses af van EEG-gegevens van epilepsiepatiënten."De interpretatie van die data is heel arbeids- en tijdsintensief voor artsen", zegt Gregor Strobbe. Samen met studiegenoot Pieter van Mierlo ontwikkelde hij een geavanceerde techniek om de epileptische fenomenen in de data snel te detecteren en hun oorsprong precies te lokaliseren in de hersenen. "Die informatie kan de arts meenemen in de besluitvorming omtrent behandelingen, onder meer bij hersenchirurgie." Op het einde van Strobbes doctoraat spelen de twee met het idee om een spin-off op te richten. "Als artsen rekening houden met je informatie in hun klinische besluitvorming, dan weet je dat er iets in zit en dat je oplossing bij meer patiënten moet geraken."CloudNiet veel later sluit Vincent Keereman, ingenieur en neuroloog in opleiding, zich aan bij het duo om de brug te vormen tussen de ingenieurswetenschappen en de geneeskunde. Het drietal - met Gregor Strobbe als CEO, Pieter van Mierlo als CTO en Vincent Keereman als CMO -- gaat naarstig op zoek naar investeerders voor de verdere commercialisering van hun software. Niet veel later is Epilog geboren. Walter Mastelinck (founder en CEO Transics) en Patrick Keereman (CEO Molecubes en ex-CEO Nuscience) investeren. Meteen worden de procedures voor het behalen van de noodzakelijke CE- en FDA-labels opgestart die moeten toelaten om hun (eerste) oplossing internationaal naar de markt te brengen. Gregor Strobbe: "Met Epilog PreOp richten we ons op patiënten met refractaire focale epilepsie in een prechirurgisch evaluatietraject. Tijdens dat traject moet de patiënt gedurende een week een EEG-registratie ondergaan, om te kijken of hij aan alle criteria voor chirurgie voldoet. Onze technologie gaat op zoek naar epileptische activiteit in het EEG en lokaliseert deze in 3D in de hersenen van de patient op basis van een anatomisch MRI-beeld."Omdat het platform volledig in de cloud draait, kunnen de detectie en de 3D-visualisatie van de epileptische fenomenen op korte tijd gebeuren. "De rapporten zijn nadien makkelijk en snel te interpreteren en worden aangeleverd in een standaardformaat, wat de onderlinge communicatie tussen artsen vergemakkelijkt."Momenteel testen 35 centra in de VS en Europa de technologie uit, en kan de jonge start-up al enkele betalende klanten tot zijn portefeuille rekenen. "Onze doelstelling is om standaard in het prechirurgisch evaluatietraject te worden opgenomen."Verandering"Het is moeilijk om verandering te brengen in de medische sector", zegt Gregor Strobbe over de moeilijke beginjaren. "Als je met iets nieuws komt, moet je stevig in je schoenen staan en literatuur kunnen voorleggen waaruit blijkt dat wat jij aanbiedt, wérkt. De betrouwbaarheid van onze resultaten komt voort uit een decennium van onderzoek en de optimalisering van onze methodes aan de UGent. Momenteel wordt een grootschalige Europese studie op poten gezet naar de meerwaarde van onze technologie voor de klinische besluitvorming, waarbij maar liefst 41 centra betrokken zijn."Ook het belang van een netwerk uit te bouwen, mag je niet onderschatten, zo vertelt de CEO. "Reeds vroeg in onze opstartfase hebben we contacten kunnen leggen met enkele Europese key opinion leaders, zij zagen potentieel in onze software. Om de community te helpen overtuigen, is het essentieel om gesteund te worden door experten.""De tweede challenge was: awareness creëren. Zo hebben we reeds in het eerste jaar een groot symposium georganiseerd om onze software onder de aandacht brengen. De volgende stap is je doelpubliek ervan te overtuigen om de software ook effectief te testen. We schuimen dan ook zowat elke epilepsieconferentie in binnen- en buitenland af. Artsen met een drukke klinische praktijk bereik je immers niet via mail."DiagnoseIn juni lanceert het trio een nieuwe oplossing, naast de analyse van EEG-data in de prechirurgische evaluatie. "Waar onze software vandaag wordt ingeschakeld wanneer epilepsie al is vastgesteld, om de haard van de epilepsie te lokaliseren, willen we neurologen nu ook een tool aanbieden voor de diagnostische fase. Bij twijfel of er al dan niet sprake is van epilepsie, wordt de patiënt soms gedurende een nacht of 24 uur of gemonitord met een continue EEG-registratie. Met Epilog Diagnostic willen we de visuele inspectie van het EEG door de neuroloog versnellen en objectiveren."Op langere termijn wil het trio ook inzetten op de diagnosestelling van neurodegeneratieve ziektes zoals de ziekte van Alzheimer, en het voorspellen van de doeltreffendheid van neurologische medicatie bij patiënten. "We willen de go to-partner worden voor EEG-analyse."SubjectiefHet gegeven dat er nog veel op subjectieve basis beslist wordt in de geneeskunde, sterkt Gregor Strobbe in zijn geloof dat gevalideerde technologie alleen maar aan belang zal winnen. Volgens hem moeten universiteiten doctoraatsonderzoeken meer sturen in de richting van valorisatie. "Te veel onderzoek gaat vandaag nog verloren."Gevraagd naar uitdagingen voor de toekomst, zegt Strobbe: "Het moeilijkste in heel dit proces wordt onze drive behouden, gegeven de traagheid van de markt. Maar in ons team motiveren we elkaar. Na twee jaar heeft iedereen zijn rol perfect gevonden."De jonge ondernemers volgen de trends in hun vakgebied op de voet. Tegelijk laten ze zich het hoofd niet gek maken. "Het is niet omdat je op een trend zoals bijvoorbeeld artificiele intelligentie inspeelt, dat je ze ook effectief in een klinische omgeving kan vermarkten."