Volgens sommig buitenlands onderzoek loopt de prevalentie bij huisartsen en specialisten op tot 90%. Voor haar masterthesis wil Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent, dit belangrijke fenomeen belichten bij Vlaamse huisartsen. Door middel van een enquête probeert dr. Debeuckelaere meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van zelfmedicatie en in motieven daartoe bij artsen.

De enquête invullen duurt tien minuten. Uit uw antwoorden kan blijken dat u ook in aanmerking komt voor een kwalitatief vervolgonderzoek. Dat is een persoonlijk interview van maximaal een uur over medicatiegebruik en het aanvullend toepassen van niet-medicamenteuze strategieën. Op het einde van de enquête kunt u aangeven of u daar al dan niet aan wilt deelnemen.

De enquête vindt u hier, samen met - als u vragen zou hebben - de contactgegevens van de onderzoeker.

Promotor van het onderzoek is dr; Kris Van den Broeck, PhD en co-promotor is prof. dr. Hilde Bastiaens van de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg, Universiteit Antwerpen. Het onderzoek werd op 11 april 2018 goedgekeurd door de commissie medische ethiek van de Universiteit Antwerpen.

De resultaten van deze bevraging worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. De verwerking van de data gebeurt anoniem, na afloop van het onderzoek worden ze vernietigd.

Volgens sommig buitenlands onderzoek loopt de prevalentie bij huisartsen en specialisten op tot 90%. Voor haar masterthesis wil Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent, dit belangrijke fenomeen belichten bij Vlaamse huisartsen. Door middel van een enquête probeert dr. Debeuckelaere meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van zelfmedicatie en in motieven daartoe bij artsen.De enquête invullen duurt tien minuten. Uit uw antwoorden kan blijken dat u ook in aanmerking komt voor een kwalitatief vervolgonderzoek. Dat is een persoonlijk interview van maximaal een uur over medicatiegebruik en het aanvullend toepassen van niet-medicamenteuze strategieën. Op het einde van de enquête kunt u aangeven of u daar al dan niet aan wilt deelnemen.De enquête vindt u hier, samen met - als u vragen zou hebben - de contactgegevens van de onderzoeker. Promotor van het onderzoek is dr; Kris Van den Broeck, PhD en co-promotor is prof. dr. Hilde Bastiaens van de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg, Universiteit Antwerpen. Het onderzoek werd op 11 april 2018 goedgekeurd door de commissie medische ethiek van de Universiteit Antwerpen.De resultaten van deze bevraging worden alleen gebruikt voor dit onderzoek. De verwerking van de data gebeurt anoniem, na afloop van het onderzoek worden ze vernietigd.